Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna växer

 

Dagens Samhälle noterar att idéburna växt med 13 procent på ett år. Famnas tillväxtrapport visar att det är de större medlemmarna, exempelvis Ersta diakoni och Bräcke diakoni som växer snabbast.

Det samlade resultatet för Famnas medlemmar är också positivt. Rörelsemarginalen är 9 procent, jämfört med vård- och omsorgsbranschen som helhet som har en rörelsemarginal på 7-8 procent, enligt Vårdföretagarna.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton säger i intervjun:
– Det blir intressant att se siffrorna för 2015 för att få veta om detta är ett trendbrott eller bara ett hack i kurvan.
– Vår andel är pytteliten och vår uttalade ambition är att växa. Ett delmål på några års sikt på 10 procent av marknaden tycker jag är realistiskt.
– Det finns ett stort intresse för sektorn bland politiker, men i den vardagliga verkligheten är det ju inte alla kommuner som upphandlar så att våra medlemmar kan vara med.

”Famna anser att EU:s direktiv, som ska införlivas i lagen om offentlig upphandling, ger möjligheter till anpassningar som bättre lämpar sig för de idéburna”, skriver Dagens Samhälle och nämner sociala hänsyn samt att reservera en särskild del för idéburna utförare, och att upphandling ska fokusera mer på kvalitet än på pris.

Ulrika Stuart Hamilton säger också att Famna inte är principiellt emot vinster i välfärden:
– Vi anser inte att vinstdrivande företag bör förbjudas i välfärden. Vi tycker det är bra med en mångfald av verksamheter och valfrihet.

Dagens Samhälle om tillväxtrapporten 2015, intervju med Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare

Dagens Samhälle om tillväxtrapporten 2015, intervju med Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna