Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Ideella aktörer om arbetet med flyktingmottagandet hösten 2015

Nära hälften, dvs. 41%, av civila samhällets organisationer med social inriktning genomförde insatser för asylsökande och nyanlända under hösten 2015.

Egenskaper som skiljer ideella sektorn från andra aktörer, enligt dem själva, är att de har en värdefull lokalkännedom och flexibilitet andra inte kan erbjuda, som exempelvis frivilligarbetare utanför kontorstid. Med ett mer brukarorienterat bemötande och en obunden organisation som inte är en myndighet får de ett större förtroende där människor vågar ta emot hjälp.

Många av dessa organisationer uppfattar att det är lagar och regler som försvårar arbetet med flyktingarbetet.

De ideella aktörerna har haft samarbeten med myndigheter på både statlig, regional och kommunalnivå, under arbetet med flyktingmottagandet. Överlag har de mer kontakt med den offentliga förvaltningen på kommunal nivå, där tjänstemännen anses ha god kunskap om civila samhällets villkor och vara mer bidragande till ett öppet samarbetsklimat och ömsesidig dialog. I undersökningen framgick det också att organisationerna upplever stora brister i kunskap och förståelse för det civila samhället bland de offentliga aktörerna på regional och statlig nivå.

Läs mer i MUCF:s rapport ”Villkor för organisationer med social inriktning” och artikeln ”Många ideella organisationer engagerade i flyktingmottagning” skriven av Mats Wagndal (SCB) och Julia Grosse (MUCF).

Text: Felicia Lindelöw

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna