Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idégrund och välfärdsarbete

När Svenska kyrkan och dess församlingar engagerar sig mer inom olika välfärdsområden, så uppstår frågor kring vilka värderingar som kommer styra de nystartade verksamheterna.

Filip Wijkström, Handelshögskoledocent som länge studerat idéburen sektor, resonerar i en intervju kring styresformer, vägval och värderingar.

En av Filip Wijkströms slutsatser, utifrån sin forskning, är att när arbetarrörelse och idrottsrörelse startat näringsverksamhet mm. så har de övertagit styrmodeller som utformats inom företagsvärlden. Risken är att det sker omedvetna förändringar i organisationen, till exempel att de nya modellerna påverkar grundläggande värderingar som är viktiga, och förändrar det särpräglat idéburna.

Även forskaren Stig Linde har pekat på att managementtänkande från offentlig sektor vunnit insteg i kyrkan. Risken är att en kyrkoherde snarare blir marknadschef eller VD än att vara ”herde”.

Så en grundläggande fråga är hur en idéburen verksamhet samtidigt ska värna sitt idéarv och sitt uppdrag och ändå ha möjlighet att förändras, till exempel genom nya verksamhetsformer eller genom att hantera omvärldsförändringar.

En generell fråga för många idéburna organisationer är att undvika vad som kallas ”mission drift”. Med uttrycket ”mission drift” menas en process där en organisation mer eller mindre omedvetet fjärmar sig från sitt grundläggande uppdrag, till exempel genom att anamma styres- och driftsformer eller verksamheter som oavsiktligt påverkar och förändrar organisationens syfte.

Kommer styrningen av kyrkans framtida välfärdsverksamhet präglas av Bibeln, eller av näringslivsmanagement, eller av new public management, eller av något nytt styressätt?

Filip Wijkström intervjuas i Ducatus, och intervjun kan läsas här (pdf öppnas i nytt fönster).

 

 

Ducatus är Svenska Kyrkans magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, och ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

www.ducatus.se

 

(publ. 20150423)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna