Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Ilmar Repalu, var är insatserna som förbättrar för idéburen sektor?

Utredningen tar helt sikte på lönsamheten i de stora välfärdskoncernerna, utan vare sig analys av hur en reglering skulle påverka idéburen sektor eller förslag för att förbättra villkoren för sektorn. Där förväntar vi oss mera när utredningen presenteras i höst.

I artikeln avråder vi bestämt från att försöka reglera överskott på det sätt som hittills diskuterats. För våra medlemmar skulle en bokstavlig tolkning av formuleringen ”All reglering som föreslås ska ha som utgångspunkt att offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för” vara förödande.

Senast uppdaterad 2016-08-18

Fler nyheter från Famna