Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service

Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika verksamheter.

Som ett nästa steg i detta arbete kommer man nu att utveckla mätinstrumentet till att omfatta boenden med särskild service. I och med detta finns det nu en möjlighet att vara med och mäta kvaliteten i boenden med särskild service. Mätningen gäller de brukare som har psykiska besvär kopplat till sin livssituation, det måste alltså inte finnas en psykiatrisk diagnos men undersökningen exkluderar de boende som enbart har fysiska funktionshinder. Detta är en mycket bra möjlighet för oss att både synliggöra idéburen kvalitet och att få en uppfattning om det finns förbättringsområden i den egna verksamheten.

Om ni är intresserade av att vara med eller vill veta mer så kontakta Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna. Truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna