Aleksandra WassoAktuellt

Så kan kommunerna samarbeta med idéburna om ukrainska flyktingar

Tillsammans med Fremia tar nu Famna ett initiativ för att få fler kommuner att samarbeta med idéburna aktörer. I ett utskick till majoriteten av kommunerna vill vi att de får upp ögonen för möjligheterna med Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP).

Den ryska invasionen i Ukraina lämnar ingen oberörd. Människor lider och dör. Ett stort antal människor är på flykt i Europa. Här i Sverige har enskilda och föreningar mobiliserat för att ge stöd och hjälp till dem som kommer hit. Det visar på civilsamhällets styrka.

Fortfarande förhandlar regeringen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om ansvarsfördelningen för mottagandet och hur resurserna ska fördelas. Vi önskar förstås att besluten så snart som möjligt ska finnas på plats. Från 1 juli ska kommunerna, enligt regeringens förslag, bistå med mer långsiktiga boenden till personer under tiden de har tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Enligt förslaget får kommunerna skyldighet att ordna boende efter anvisning från Migrationsverket.

Famna och Fremia ska träffa SKR för att berätta mer om möjligheterna och vår övertygelse att kommunerna bäst tar sitt ansvar genom systematiskt samarbete med civilsamhället och den idéburna sektorn. Vi kommer också ta direktkontakt med ett antal av de berörda kommunerna och erbjuda dem exempel på hur IOP kan utformas. Vi vet ju att det inte endast handlar om tak över huvudet, utan att människor på flykt behöver en rad andra stöd och insatser, varav en hel del av ett slag som det lokala föreningslivet kan bistå med. Vi vet också att professionella insatser och stöd behövs och det är här de idéburna välfärdsaktörerna kommer in med möjlighet till professionellt stöd och ett hållbart sammanhang.

Vi hoppas att initiativet gör att fler får upp ögonen för IOP. Exempelsamlingen kan du läsa här.

Vikten av IOP

Civilsamhället kan vara en del i en sammanhållen kedja – en ”trygghetskedja” – från ankomst till Sverige till en trygg punkt i den nya tillvaron. Dit hör t ex krisstöd, psykosocialt stöd, hälsofrämjande insatser, folkbildning och språkinsatser samt idrotts- och andra fritidsaktiviteter, inte minst för barn och unga. Kanske kan civilsamhället också bidra till att i kommunen kan skapa en bredd av olika boendelösningar. Människor på flykt kan också behöva juridisk rådgivning eller hjälp med efterforskning av anhöriga och familjeåterförening.

IOP är en lämplig modell för samverkan. Det finns det många exempel på. Men vi vet också att många politiker och tjänstepersoner felaktigt tror att IOP är juridiskt tveksamt eller t o m olagligt.

Famna har länge drivit på för att det ska skapas en ramlag för hur IOP kan utformas. I väntan på sådan hänvisar vi gärna till den vägledning som publicerades för några år sedan av en statlig utredning. Den visar hur en kommun, en region eller en statlig myndighet kan gå till väga för att inom ramen för EU-direktiv och svensk lag skapa partnerskap: En vägledning för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna