Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Innovationsmöten på Famna 22 maj och 26 maj – anmäl dig!

 

Frukostmöte 22 maj – informationsmöte om höstens Värdeforum

Över tusen nöjda medarbetare i Famna-verksamheter har deltagit med olika förbättringsprojekt i Värdeforum genom åren. I den kommande omgången av Värdeforum får de deltagande teamen fokusera extra mycket på hur förbättringsarbetet kan stödja innovationer i den egna verksamheten.

Värdeforum har genom åren styrts av de deltagande verksamheternas behov, och från Viktoria och Truls på Famna får deltagarna stöd, metoder och verktyg för förbättringsarbete.

”Vi vill ge deltagarna kompetens kring innovationsprocessen, som vi skall komma ihåg påminner mycket om förbättringsprocessen. Innehållet är uppbyggt utifrån innovationsprocessens fyra steg; Behov – Idé – Utveckling – Spridning. Vi kommer att jobba med olika verktyg kopplade till de olika stegen”, säger Viktoria Loo Skyman, utvecklingsledare på Famna.

Frukostmötet hålls fredag den 22/5 på Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, plan 9, kl. 8.00 – 9.30.

Anmäl ditt deltagande till Viktoria Loo Skyman, utvecklingsledare, Famna

viktoria.loo@famna.org, 0703 74 08 36

 

Workshop om att Leda innovationsprojekt, den 26 maj 

Tisdagen den 26/5 är det dags för nästa workshop i att leda innovationsarbete.

Famna testbädd för personcentrerad vård och omsorg har redan tidigare haft workshops. Nu ett nytt mötestillfälle, öppet för både nya intresserade och tidigare deltagare.

”Testbädden” innehåller verktyg för att stimulera utveckling och för att leda från idé till innovation, utifrån boendes och personalens behov. Visionen är att bidra till förbättrad personcentrerad vård och omsorg som utgår från individuella och mätbara resultat.

Hos en av deltagarna, Bräcke Diakoni, utvecklas t.ex. arbetet med att använda en personcentrerad dokumentation som bygger på ICF.

Testbädden vill stödja fler av de sociala innovationer som finns ute hos Famnas medlemmar.

Workshopen sker alltså den 26 maj, tid 9.30 – 15:30 på Famna, Klara Södra Kyrkogata 1.

Anmäl ditt deltagande till Jenny Hjalmarsson, projektledare, Famna

jennyhja@kth.se, 0703 35 82 84

 

(Publicerad 150511)

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna