Anders malmstenAlla nyheter

Inrättande av Upphandlingsmyndigheten

“En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndig- heten. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ha ett insynsråd.
Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Upphandlingsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2015.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nöd- vändiga delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2015.”/ utdrag ur direktiven

Läs hela direktivet här

Senast uppdaterad 2014-12-22

Fler nyheter från Famna