Aleksandra WassoOkategoriserade

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg i juni

Vi vill tipsa våra medlemmar om att den 20 – 22 juni äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt. Sista anmälningsdag är 4 maj.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Några av de viktigaste frågorna i programmet är: Hur kan vi designa rättvisare system för att hantera ojämlikheten i hälsa och stöd? Hur kan vi utveckla mer integrerade hälso- och omsorgssystem som fokuserar på att ge rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt? Hur arbetar vi tillsammans mellan patienter, vårdare och omsorgstagare?

– Den här konferensen är speciellt bra för oss idéburna välfärdsaktörer eftersom den handlar om precis vad vi finns till för, nämligen att se behoven hos de människor vi finns till för och på bästa möjliga sätt skapa insatser, tjänster, behandling av vård och omsorg så att det blir bättre för dem.

Detta säger Tomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke Diakoni, en av Famnas medlemmar i en film om varför konferensen är viktig för svensk hälso- och sjukvård. Tomas Sehneider representerar Famna i konferensens referensgrupp. Du kan ta del av hela filmen här.

Temat för konferensen i Göteborg är ”Creating tomorrow today”, som kommer att genomsyra de sju temaspåren:

  • Quality Cost Value – kvalitet, kostnader och värde
  • Safety – tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care – person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health – hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership – utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods – förbättringsmetoder
  • Integrated Care – Nära vård

Konferensen kommer att vara fysiskt på plats och anmälan görs via denna länk. Deltagare från Sverige får rabatt på konferensavgifterna. Det finns även möjlighet till finansiering för patienter/brukare/vårdare. Den 4 maj är sista dagen för anmälan.

Läs mer om konferensen här

Läs mer om de olika temaspåren här

Senast uppdaterad 2022-05-23

Fler nyheter från Famna