Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Internationell kvalitetskonferens i Göteborg

 

På den internationella kvalitetskonferensen medverkar Famnas kvalitets- och utvecklingsansvarige Truls Neubeck, och Thomas Schneider från Bäcke diakoni och tidigare kvalitetsansvarig på Famna.

På sitt seminarium kommer de beskriva hur och varför idéburna samverkar i förbättringsprogram och medverkar i patient- och utförarnätverk för att utveckla vård och omsorg med fokus på att skapa värde för patienter och deras anhöriga. Det blir exempel från Famnas medlemmar och från forskningsresultat, om att skapa kvalitet med patientfokus med målet att ge värde för patienter och inte för utdelning åt ägare.

En presentation av Famnas och Bräcke diakonis medverkan på kvalitetskonferensen på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna