Anders malmstenOkategoriserade

Internationellt ledande forskare om social ekonomi till Sverige

En internationellt ledande forskare i social ekonomi och sociala investeringar besöker Sverige på inbjudan av Famna den 10-13 mars. Det är Marguerite Mendell, från Concordia-universitetet i Quebec.

Marguerite Mendell har forskat kring socialt företagande och ekonomi samt sociala investeringar. En viktig del av hennes forskning rör frågor om hur ett samhälle kan bygga upp strukturer på en kapitalmarknad för att stödja tillkomsten och utvecklingen av sociala och idéburna företag. Hon startade Karl Polanyi-arkivet.

Mendell har även fungerat som expert åt EU-kommissionen och OECD i frågor som rör utveckling av social ekonomi och sociala investeringsfonder m.m. Inom den svenska debatten växer intresset för sociala företag och deras möjligheter, bl.a. inom välfärdssektorn. Högaktuellt är att den svenska regeringen tagit flera initiativ för att stärka idéburen välfärd.

På den internationella agendan står social ekonomi och sociala investeringar högt upp, som ett medel att skapa en uthållig och långsiktig tillväxtekonomi. Samtidigt konstateras att just tillgång på kapital är ett hinder för utveckling av sociala företag. På flera håll i världen, bland annat i Quebec, finns system och strukturer för investeringar i sociala företag och kooperativ:

– Sedan decennier har investeringsfondssystem byggts upp som möjliggör kapitaltillgång för sociala företag;

– det finns etablerade strukturer för att bedöma och förmedla investeringskapital;

– det finns en dokumenterad kunskap kring investeringarnas och fondernas samhällseffekter.

Under veckan kommer det anordnas flera seminarier där Mendell presenterar sin forskning. Mer information kommer.

Senast uppdaterad 2015-02-20

Fler nyheter från Famna