Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

”Involvera idéburna organisationer i etableringen av nyanlända flyktingar”

I en debattartikel i Sydsvenskan skriver Daniél Tejera, ordförande för nätverket Idéburen sektor Skåne, att idéburna organisationer borde användas i större utsträckning för att ta emot och introducera nyanlända flyktingar.
Skribenten pekar på kompetens som finns bland idéburna, och betydelsen av möten och nätverk för nyanlända.
Kvalitet och långsiktighet är viktiga komponenter för all sorts välfärdsarbete, och som betonats av ett flertal utredningar och rapporter på senare tid.
Senast var det Ägarprövningsutredningen, som i februari lyfte fram att verksamhet inom välfärdssektorn innebär ett stort samhällsansvar, och att välfärdssektorn måste utformas så att den främjar kompetenta och långsiktiga aktörer.

Nu när Arbetsförmedlingen skrotar systemet med etableringslotsar finns det möjlighet att stärka samarbetet med den idéburna sektorn, skriver Tejera i Sydsvenskan.
”Redan idag gör många organisationer, idrottsföreningar, studieförbund, folkhögskolor, humanitära organisationer, samfund och intresseorganisationer omfattande insatser när det gäller nyanlända flyktingar… Forskning visar hur möten i föreningsliv och idéburna verksamheter bygger upp sociala nätverk och att de i sin tur ökar chanserna att få jobb.”

Läs debattartikeln i Sydsvenskan här

Och Famnas tidigare referat och kommentarer till Ägarprövningsutredningen här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna