Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Jag saknar medlemmarna!

Nejdå, vi har inte förlorat några i pandemin. Det är inte det jag menar. Men det senaste halvåret har jag inte kunnat göra några besök i verksamheterna. Inte heller har jag haft särskilt många fysiska möten med medlemmar. Zoom och Teams i all ära, men inget går upp mot mänskliga möten IRL.

Men så igår – äntligen! Ett studiebesök hos vår yngsta medlem, Young Solidarity Foundation. Yngst därför att stiftelsen bildades i fjol och för att en av dess initiativtagare, Annika Sten Pärson, förde dialog med mig om Famna-medlemskap redan innan stiftelsen var skapad. Nu fick jag tillsammans med en av Famnas praktikanter, Simon Thulin, se den fina verksamheten vid 1825-terapicenter för unga vuxna med egna ögon och på plats: en mottagning för just unga vuxna med psykisk ohälsa. Delar av verksamheten återfanns tidigare inom ramen för Stockholms Stadsmission och den nya huvudmannen har massor av idéer om hur det hela ska utvecklas för att nå fler i målgruppen, särskilt unga män. Därför har man också en särskild mansmottagning. För närvarande drivs det hela utan en enda krona i offentliga medel, trots att man har över närmare 200 patienter.

Transparens och dialog – Nystaprojektet är igång  

En rad personer med viktiga uppdrag i samhället hörde av sig när vi publicerat vår debattartikel om ett nytt samhällskontrakt i somras. Många vill vara med och bidra till detta, att utveckla idéburen välfärd och civilsamhället – under och efter pandemin. Arbetet har kommit igång och en rolig detalj är att jag hör från olika håll att man där anser sig ha varit med och startat projektet. Det måste vara ett tecken på att vårt (Famnas, Forums och Giva Sveriges) initiativ ligger helt rätt i tiden – att också personer utanför denna krets anser sig vara barnmorskor! Nu är vi ju sju (snart sex då KFO och Idea går ihop och blir  FREMIA) värdorganisationer som står bakom det hela, med resurser av olika slag som ställs till förfogande för de sex teamen.  Förutom ovannämnda organisationer också Civos och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Jag tror mycket på öppenhet och transparens, en välkomnande attityd till idéer och synpunkter. Vi är inte och ska inte vara något litet inåtvänt gäng som sitter för oss själva och tror att vi tänker stora tankar. Just därför kommer projektet att bjuda in till dialoger och kickoff – alla tills vidare digitala evenemang. Det första dialogmötet hölls förra veckan och den 13 november håller vi den digitala kickoffen för hela projektet. Läs mer via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna