Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Johann Knigge – ny medarbetare hos Famna

Famnas nya medarbetare Johann Knigge ska fokusera på Famnas tillväxtmål Tio2030 och medlemmarnas kvalitetsutveckling. Han börjar sin anställning den 13 maj.

– Vi är mycket glada att välkomna Johann till vårt team. Den delvis nya tjänst som han tar sig an handlar om strategi och genomförande av aktiviteter inriktade på att nå vårt tillväxtmål och kvalitetsutveckling, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Redan nu arbetar Johann med inventeringen av kvalitetsarbetet hos Famnas medlemmar. Han har tillsammans med Lena Möller och tidigare Ann-Marie Begler genomfört ett 35-tal medlemsintervjuer. Den 12 april presenteras inventeringen för Famnas styrelse som ska diskutera inriktningen på det fortsatta kvalitetsarbetet.

Johann Knigge, Famna.

Det här är Johann Knigge
Johann har varit operativ chef inom Falck i Sverige. Det är en dansk stiftelseägd organisation som sedan 1906 arbetat med att förebygga olyckor, sjukdomar och nödsituationer, att rädda och hjälpa människor i kris och nöd samt att rehabilitera efter sjukdom och skada. Johann ansvarade bland annat för Falcks strategiska inriktning och operativt för fem verksamhetsområden inom akutsjukvård, mobil sjukvård, räddningstjänst, utbildning och krishantering. Han har också jobbat ideellt för Röda Korset.

Johann är småbarnsförälder och har tidigare tävlat på elitnivå i både tennis och segling. Han är uppvuxen i Tyskland och har läst vid Göteborgs och Stockholms universitet. Vi kontaktade Johann och ställde några frågor till honom.

Johann, vad känns lockande med Famna?
– Jag har länge intresserat mig för den idéburna sektorn och dess roll i samhället. Att engagera sig ideellt har varit en självklarhet i min familj där vi tre barn tidigt involverades i våra föräldrars sociala engagemang. Efter sju spännande år på Falck sökte jag mig specifikt till det idéburna och fick inom ramen för kvalitetsintervjuerna möjligheten att träffa ett stort antal av Famnas medlemmar. Bredden på uppdragen och det stora engagemanget i verksamheterna i kombination med den kompetens som finns på Famnas kansli upplevde jag som väldigt spännande. Att det dessutom finns ett tydligt och ambitiöst övergripande mål – Tio2030 – gör att jag verkligen ser fram emot att tillsammans med Famna och dess medlemmar stärka de idéburnas roll i Sverige.

Vad innebär idéburen välfärd för dig?
– Idéburen välfärd är för mig civilsamhällets bidrag till det allmänna. Som komplement där välfärdsstaten inte räcker till eller för att testa alternativa vägar, men inte minst för att driva utvecklingen framåt. Jag tror det är av avgörande betydelse för en demokrati att det finns organisationer vid sidan av staten och bortom vinstintresset som långsiktigt engagerar sig i samhällsutvecklingen.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna