Anders malmstenIdéburet företagande

Kan idéburna få ta del av hyresrabatten?

Famnas medlemmar kan möjligen få del av hyresrabatten, enligt ny information från Boverket.

Flera av Famnas medlemmar har hört av sig om problemet med att hyresrabatten som ges på grund av pandemin inte kommer dem till del. De branschkoder som används för att definiera vilka som ska omfattas av stödet träffar oftast inte den blandning av mötesplatser, secondhand och social omsorg som är typiska för idéburen välfärd.

Boverket har nu publicerat en första samling svar på frågor.

Ett av svaren visar att Boverkets tolkning är att om man inte har rätt SNI-kod, men kan bevisa att man är verksam i någon av de godkända branscherna, så kan man även då få stöd. Mer information finns via denna länk.

Om detta underlättar för någon idéburen aktör är ännu för tidigt att säga.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna