Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

”Kära lokalpolitiker” – Famna-debatt i JP

Mellandagarnas debattartikel i Jönköpingsposten skrevs av Bräcke Diakoni, Origo Resurs och Stiftelsen Torpahemmet.
”Vi är beredda att ta på oss mycket mer av ansvaret för välfärden”, skrev de.

En Famna-undersökning har tidigare visat att politiker i alla läger ställer sig positiva till fler idéburna aktörer inom välfärden. Men regler och villkor sätter hinder i vägen för en sådan utveckling – ”det krävs mer än ord”, skrev nu debattörerna i JP.

Debattartikeln pekar bland annat på två faktorer:

Upphandlingar – ”dagens modeller gynnar oftast lägsta pris på bekostnad av kvalitet”.

IOP – ”Dessutom behövs att fler samarbeten skapas enligt IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, där vi som idéburen aktör kan tillföra våra kompetenser och kvaliteter.”

Artikelförfattarna inbjuder till samtal och vill träffa regionens lokala politiker.
Så nu vill Famna-medlemmarna ha svar.

Debatt i JP 5 januari 2019

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna