Anders malmstenAktuellt

Klippt från Forums nyhetsbrev

Här några viktiga nyheter från nyhetsbrevet som görs av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning 

 

Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Den 22 oktober arrangerades mandatperiodens första samråd på temat integration mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Temat var civilsamhällets roll i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd. Läs mer här.

IOP-avtal öppnar nytt härbärge i Eskilstuna

Famna-medlemmen Eskilstuna Stadsmission ska driva ett nytt härbärge i Nyköping. Det sker genom ett IOP-avtal med Nyköpings kommun. Härbärget öppnar vid årsskiftet 2019/2020. Läs mer här.

Nytt IOP stöttar utsatta kvinnor i Kristianstads kommun

Sedan många år samarbetar Kristianstads kommun med Kristianstads kvinnojour för att erbjuda misshandlade kvinnor ett skydd och ett stöd i att lämna en familjesituation som präglas av våld.Planerna är att efter nyår fördjupa och formalisera samarbetet ytterligare genom ett IOP. Läs mer här.

 

Senast uppdaterad 2019-12-16

Fler nyheter från Famna