Anders malmstenMedlemsnyheter

För första gången – Svenska kyrkan med i Famna

Knivsta pastorat norr om Stockholm, har valts in som medlem i Famna. Det första gången som en del av Svenska Kyrkan blivit medlem i Famna. Knivsta pastorat består av sex församlingar och som driver en förskola, en skola och ett gruppboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Martin Valman, biträdande kyrkoherde i Knivsta pastorat.

– Tanken att gå med i Famna väcktes i hösten 2018 efter samtal med representanter för Bräcke diakoni, som också är Famna-medlem, säger Martin Valman, biträdande kyrkoherde i Knivsta pastorat.

Knivsta pastorat tycker att det är viktigt att öka den idéburna välfärdens del av den totala svenska välfärden. I dag är den cirka tre procent, och Famnas mål är att den idéburna välfärdens andel ska vara tio procent år 2030. En annan viktig fråga är kommunernas ersättningsnivåer. Vad ska ingå i de olika nivåerna, minsta möjliga eller kvalitet?

– Vi vill leverera god kvalitet, som till exempel ett gott bemötande, god mat, behörig och tillräckligt med personal. Det visar också de höga kvalitetspoäng som vi får från kommunen att vi gör. Att verksamheterna har en god kvalitet är viktigt för att våra elever, boende och personal ska trivas och utvecklas, säger Martin Valman.

Kyrklig välfärd i nybyggt bostadsområde
Idén till sin verksamhet fick Knivsta pastorat när de funderade på hur de skulle skapa kyrklig närvaro i ett nybyggt bostadsområde med bostadsrätter i kommunen. Eftersom det redan fanns sex medeltida kyrkor i närheten byggde pastoratet år 2010 ett eget hus i området. Det innehåller i dag en förskola med 100 barn, en skola med 100 elever från förskoleklass till klass fyra, ett gruppboende enligt LSS med fem boende samt hyresrätter.

Multihuset S:ta Maria Alsike som Knivsta pastorat byggde rymmer en förskola med 100 barn, en skola med 100 elever från förskoleklass till klass fyra, ett gruppboende enligt LSS med fem boende samt hyresrätter. FOTO: Mårten Gudmundhs

– Vi sex församlingar i Knivsta är unika i Svenska Kyrkan med vårt arbete, det vill säga att vi engagerar oss i något annat än det traditionellt kyrkliga. Tack vare våra egna verksamheter får vi praktisk erfarenhet av hur skolor och LSS-boenden fungerar och kan påtala sådant som inte fungerar. Med vårt välfärdsarbete bidrar vi till samhällets utveckling, säger Martin Valman, biträdande kyrkoherde i Knivsta pastorat.

– Det är mycket glädjande att ett pastorat inom Svenska Kyrkan väljer att bli medlem i Famna. Jag hoppas att andra pastorat eller församlingar som driver välfärdsverksamheter blir inspirerade av detta. Att våra medlemmar träffas, byter erfarenheter och lär av varandra är ju en av idéerna med medlemskapet, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna.

Läs mer om Knivsta pastorat

Senast uppdaterad 2019-03-19

Fler nyheter från Famna