Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Kommentar till Vänsterpartiets förslag

Varje dag bedriver idéburna verksamheter vård och social omsorg utan vinstutdelning. Det sker med bra kvalitet, nyskapande och det tilldrar sig allt större politiskt intresse. Verksamheterna drivs som ideella och ekonomiska föreningar, som stiftelser och bolag – och alla återinvesterar vinster och överskott i verksamheternas utveckling.
– Famnas medlemmar omsätter drygt 4.5 miljarder och har ca 6000 anställda, säger Lotta Säfström, ordförande för Famna och chef för Stadsmissionen i Göteborg.

Såväl regeringspartierna som oppositionen har länge sagt sig vilja medverka till förbättrade villkor för idéburna organisationer och Famna ser möjligheten till ett brett politiskt stöd för en sådan utveckling. Till detta hör att utveckla upphandlingsregler och kontraktsvillkor så att de passar även idéburna organisationer. Vidare måste frågan om tillgången till investerings- och utvecklingskaapital lösas.

 

Jonas Sjöstedt tal i Almedalen <<<

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna