Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Kommentarer till en artikel på Brännpunkt.se 31/8 om sociala företag

I en intressant artikel på Brännpunkt föreslår författarna att Fas 3 skrotas och uppmanar istället till satsning på arbetsintegrerande sociala företag. Kruxet är dock att i ett antal arbetsintegrerande sociala företag sysselsätts personer som just finns inom Fas 3. Arbetsintegrerande sociala företag och Fas 3 är därför inte motsatser utan går i varandra.

Viss begreppsförvirring inom området i stort, det talas om arbetsintegrerande sociala företag och sociala företag. Låt oss börja här. På www.sofisam.se finns följande definition och information från Tillväxtverket,

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle

• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt

• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller liknade verksamheter

• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Det finns ännu inte något regelverk fastslaget i en förordning eller liknande dokument. Regeringen fattade dock beslut om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag den 22 april 2010.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna