Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

“Kommuner och landsting lägger hinder i vägen för ideella organisationer som vill bedriva vård och omsorg.”

Debattartikeln från de sex Famna-företrädarna i Skåne fortsätter med att beskriva undersökningsresultatet:

”Opinionsläget är stabilt. Varje tillfälle anser en tydlig majoritet:
– att eventuella överskott inom vård och omsorg ska återinvesteras i verksamheten.
– att idéburna verksamheter levererar mycket hög kvalitet.
– att kunna välja utförare inom vård och omsorg är viktigt.

Inom Famna är vi övertygade om att valfriheten gynnas av en mångfald av aktörer – även privata företag. Men idag utförs knappt 3 procent av den offentligt finansierade vården och omsorgen i Sverige av idéburna aktörer. De kommersiella företagen har växt från 8 till 19 procent på tio år, medan tillväxten för de idéburna i princip har stått still.
Novus undersökning ger ett tydligt besked om att många fler skulle välja en idéburen aktör om de bara fick möjligheten. För att det ska kunna bli verklighet krävs politiska åtgärder.”

De skriver också:
”Därför bjuder vi i Famna nu in regionens politiker till en dialog om hur de idéburna organisationernas roll kan stärkas inom vård och omsorg. Vi har nyligen bildat Famna syd för att ge bättre stöd åt våra lokala medlemmar och för att förbättra kontakten med politiker i Skåne och Blekinge.”

Läs hela Famnas debattartikel på länk här i Sydsvenskan eller i Helsingborgs Dagblad.

Artikeln har skrivits av Famnamedlemmar i Skåne:

Fariba Shojaei
verksamhetschef ATIM kvinno- och ungdomsjour

Göran Ekman
VD Hyllie Park äldreboende

Hans Wikström
verksamhetsledare LP-verksamheten Skåne

Birthe Wallin
direktor Skåne Stadsmission

Henrik Hammar
styrelseledamot Skåne Stadsmission och Famna

Jan Karlsson
verksamhetschef stiftelsen Valjeviken

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna