Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Kön till hospicevård för döende växer

Bräcke diakoni är medlemmar i Famna, och beklagar att Göteborgs stad dragit i handbromsen för resurserna till palliativ vård (vård i livets slutskede).

Nyheten i Radio Göteborg finns på länk här.
I radiostudion har åtstramningarna också diskuterats, och studiosamtalet finns på länk via Bräcke diakoni här.

I ett radioprogram berättar Evy Englund om sin man Leifs sista veckor i livet. Han blev inlagd på hospice. Det innebar att Evy fick avlastning, hon behövde inte oroa sig för hans omvårdnad. Hon kunde koncentrera sig på att vara tillsammans med honom fram tills han avled i slutet av augusti.
“Det var helt fantastiskt att få komma dit. De tog väldigt mycket hand om både honom och mig”, säger Evy i inslaget som du hittar på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna