Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Kooperation – en del av välfärden – ny rapport

I veckan kom rapporten ”Kooperation – en del av välfärden”. Rapporten innehåller flera reportage från kooperativ inom svensk välfärd.

Ett reportage handlar om Offerdals hälsocentrum i Jämtland. Hälsocentret i Offerdal startades som kooperativ när vårdcentralen hotades av nedläggning. Centret är numera ett medborgarkooperativ som ägs av de boende i närsamhället. Initiativet att starta kooperativ var ett sätt att rädda den lokala servicen, och som kooperativ har det en stark lokal förankring och delaktighet för de anställda.

Ett annat reportage skildrar tandvården i Vislanda i Småland, som blivit personalkooperativ. Effekter är bland annat att personalens engagemang är högt och att verksamheten har stark förankring hos människor i bygden

Andra reportage skildrar en föräldrakooperativ skola, ett personalkooperativt servicehus i Falkenberg, äldreomsorg osv.

Flera av verksamheterna pekar på att tillgång till kapital kan vara hinder för att starta och att utvecklas, men många har funnit lösningar på det.

Rapporten skriver också att det i dagens samhällsdebatt finne en kritik mot riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. ”Kritiken går bland annat ut på att dessa bolag inte tar långsiktigt ansvar för verksamheten. I det sammanhanget är kooperation ofta en motsats. Kooperativa företag kännetecknas av att verksamheten är det primära intresset och att satsningen är långsiktig.”

Det är Arbetsgivarföreningen KFO som står bakom rapporten.
Den kan laddas ned här, och en länk till presentationsseminariet på youtube finns här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna