Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Kugghjulets nya projektledare planerar slutspurten

Selmas Hundcenter, Skyddsvärnets Second Hand & Cafe AB, Yalla Rinkeby Ekonomisk Förening, Fruarna Frimans AB. Det är exempel på de 37 arbetsintegrerande sociala företag som i dag är medlemmar i projektet Kugghjulet.

Sophie Berglöf, projektledare för Kugghjulet.

Sophie Berglöf är Kugghjulets projektledare sedan april. Hon är socionom och kommer närmast från Mobilisering inför arbete (MIA), ett systerprojekt till Kugghjulet som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län. Vi blev nyfikna att höra hur arbetet inom Kugghjulet framskrider inför projektets sista år, och om vem Sophie är.

Berätta om Kugghjulet och dess målsättning.

– Kugghjulet finansieras genom Europeiska socialfonden (ESF) och pågår fram till maj 2020. Projektets mål är att ta fram en regional stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län och att erbjuda anställda i ASF kompetensutveckling inom affärsutveckling. De 37 företag som nu är medlemmar är olika stora, har olika lång erfarenhet av att driva företag och påverkas av olika lokala förutsättningar. Det är väldigt spännande, men också en utmaning för projektet att matcha med insatser på rätt nivå. Den stödstruktur som projektet ska etablera ska ge företagen förutsättningar att bli mer stabila. Målet är att bli mindre beroende av politiska beslut, och bli hållbara utförare av arbetslivsinriktad rehabilitering över tid. Det ska leda till att företagen får en tydligare roll i arbetsmarknadspolitiken, säger Sophie Berglöf.

Kan du ge en bild av de olika arbetsintegrerande sociala företagen som är medlemmar i Kugghjulet?

– De här företagen står för en mer tillgänglig arbetsmarknad och drivs inte av att tjäna pengar, utan av viljan att frigöra potential hos människor och skapa delaktighet. Det finns ett stort engagemang och lång erfarenhet av att hitta nya lösningar för att arbetsintegrera människor som står långt från arbetsmarknaden. En stor del av företagens inkomster kommer från försäljning av arbetsträningsplatser till offentlig sektor. Det är problematiskt eftersom det gör företagen sårbara för politiska förändringar. Även om ASF inte är vinstdrivande behöver de bli mer affärsmässiga och öka sin ekonomiska hållbarhet genom försäljning på den öppna marknaden. På så vis kan de hjälpa fler människor att finna vägar till arbete, säger Sophie Berglöf.

Vad händer inom Kugghjulet just nu?

– Vi mobiliserar resurserna i projektgruppen och sammanställer de behov som ASF uttryckt tidigare under projektet, för att kunna erbjuda ett så förankrat stöd som möjligt under resten av projekttiden. Vi har bland annat tagit fram ett årshjul över alla kommande aktiviteter i Kugghjulet. Vi vill säkerställa att det finns en röd tråd genom de kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds samt att nätverksträffarna mellan ASF möjliggör synergieffekter och lärande mellan företagen. Parallellt arbetar vi med att bygga upp en långsiktigt hållbar stödstruktur och samverkan med det offentliga, som ska finnas kvar efter projektet, säger Sophie Berglöf.

Sophie, vem är du?

– Jag har tidigare jobbat inom Socialtjänsten och på Försäkringskassan, och dessutom drivit ett par projekt som handlat om att samordna insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Privat bor jag med min familj i vackra Aspudden och är mamma till en ettåring, vilket upptar större delen av min fritid. Mina intressen är att resa, inreda, fota och djur. En framtidsdröm är att få rusta upp en gammal hästgård på landet och ta emot pensionerade ridskolehästar – men att fortfarande ha möjligheten att resa och upptäcka nya platser, berättar Sophie Berglöf.

Senast uppdaterad 2019-09-02

Fler nyheter från Famna