Aleksandra WassoMöten och arrangemang

Kunskapsarena 2021 – dags att anmäla sig

Bräcke diakoni, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Göteborgs universitet arrangerar Kunskapsarenan för fjärde gången. Fokus under de två̊ halvdagarna 8 och 9 december är samskapande, evidensbasering och kunskapsstyrning. På plats för att diskutera finns bland annat Lehn Benjamin från Indiana University, Bjarne Ibsen från Syddansk universitet och Sara Riggare från Uppsala universitet.

Första dagen avslutas med ett samtal om framtiden för ideella organisationer och samskapande inom välfärden med företrädare från Indiana University, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Andra dagen avslutas med ett samtal om kunskapsstyrning inom vård och omsorg med företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och SBU. Här finns hela programmet.

Kunskapsarenan arrangeras i aulan på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm och kan också följas digitalt. Deltagandet är gratis men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här.

 

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna