Värdeforum

Famnas Värdeforum är namnet på det utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vården och den sociala omsorgen som tidigare bedrevs inom ramen för kvalitetsarbetet. Många idéburna aktörer har under åren genomgått programmet som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar för att öka värdet för dem som vården och omsorgen finns till för.

Programmet utvecklades i samarbete mellan Famna och Qulturum och dåvarande Landstinget i Jönköpings län.

För närvarande har Famna inte några pågående Värdeforum. Dock fortsätter arbetet hos våra medlemmar som tillämpar förbättringskunskap, medarbetarengagemang, ledarskap och resultatmätningar.

För mer information om Famnas kvalitetsarbete, kontakta kvalitets- och utvecklingsansvarig på kansliet: Silvia Rexinger
e-post silvia.rexinger@famna.org

Senast uppdaterad 2022-05-06

Dela: