Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Kvalitet, utveckling, förbättring

En av tankarna bakom Famnas Värdeforum är att med fokus på värde och kvalitet i vård och omsorg som organisationsstrategi, blir det möjligt att knyta samman medarbetarengagemang, förbättringskunskap, ledarskap, innovationer och resultatmätningar.

Sedan starten har över 1 500 medarbetare från idéburen vård och omsorg medverkat i Värdeforum

Broschyr om Famnas Värdeforum

Syftet med Famnas Värdeforum är att skapa en kultur på arbetsplatsen av ständiga förbättringar för att öka värdet för dem som vården och omsorgen finns till för.

Mer information om Famnas Värdeforum.

 

(Publicerad 151103)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna