Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Kvalitetsnätverket = kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Är du intresserad av att dela erfarenheter kring ditt kvalitetsarbete med kollegor som jobbar med liknande frågor i andra verksamheter? Haka på Famnas kvalitetsnätverk, som träffas regelbundet för att lära och dra erfarenheter av varandras olika sätt att lösa gemensamma kvalitetsutmaningar.

– Medlemmarna bestämmer gemensamt temat för varje möte. Det är deras behov som styr. Varje gång gör vi en nulägesrunda då respektive medlem berättar vilka kvalitetsfrågor de arbetar med för tillfället. Det ger med mycket kunskaps- och erfarenhetsutbyte, säger Viktoria Loo Skyman, som är Kvalitetsnätverkets kontaktperson på Famna.

Famna bidrar regelbundet med omvärldsbevakning, som information om aktuella remisser, pågående projekt och viktiga råd- och referensgrupper med mera.

Vid det senaste mötet den 4 februari gjordes en kort redovisning av den pågående kvalitetsinventeringen bland Famnas medlemmar. En rapport ska skrivas under våren.

Nästa möte 20 maj
Kvalitetsnätverkets nästa möte är den 20 maj klockan 13-16 i Sensus möteslokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9, i Stockholm. Temat är kvalitetsuppföljning i verksamheterna. Tre medlemmar berättar hur det arbetar med fokus på mätningar och resultat. Dessutom vill Marie Bertilsson, socialt ansvarig samordnare Bräcke diakoni och Famnas representant i utredningen om framtidens socialtjänst, berätta om och föra en dialog med nätverket kring utredningen.

Medlemmarna i nätverket är vanligtvis kvalitetschefer, kvalitetsutvecklare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga rehabiliterare (MAR).

– Om du vill veta mer om Famnas kvalitetsnätverk, gå med i den slutna Facebook-gruppen. Här läggs regelbundet upp intressant information, tipsar Viktoria Loo Skyman, som du också kan nå på viktoria.loo.skyman@famna.org

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna