Anders malmstenMedlemsnyheter

Kvalitetsplan för framtidens äldreomsorg

Utredningen behandlar frågor kring förenklad biståndsbedömning, kompetens och välfärdsteknik, förebyggande arbete och rehabilitering och även hur man kan följa upp och synliggöra kvaliteten i äldreomsorgen.

Ta chansen att träffa utredaren och var med och diskutera hur utredningens förslag påverkar framtidens äldreomsorg.

Var: Arena Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
När: 8.00-10.00, den 6 april

Morgonen inleds med kaffe och smörgås och dagens program startar vid 8.15. Efter en sammanfattning av utredningens förslag följer ett samtal med:

• Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare
• Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef Äldreomsorg & hospice, Bräcke diakoni
• Catharina Johansson, förvaltningschef Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Alingsås kommun
• Thomas Schneider, kvalitetschef Bräcke diakoni samt Famnas representant i utredningens expertgrupp

Arena: Första Lång är en mötesplats för samtal, kunskapsutbyte, innovation och organisering.

På Arena: Första Lång finns ett brett utbud av aktiviteter, utbildningar, utställningar, politik, kultur, nöjen och andra kreativa inslag.

Arena: Första Lång drivs av Hyresgästföreningen och där har Bräcke diakoni seminarieverksamhet, och driver Kök: 17, arenans restaurang och kafé.

Arena: Första Långs seminarier och program finns på länk här

Senast uppdaterad 2017-03-29

Fler nyheter från Famna