Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Kvalitetsrapporten 2020 är här

Nu är den färdig, Kvalitetsrapporten 2020 – Idéburet kvalitetsarbete i coronatider.

Alltsedan föreningen grundandes är Famnas kvalitetsarbete en central del av medlemskapet. I föreningens ändamålsparagraf slås fast det fast att Famna bedriver ”kvalitets- och utvecklingsarbete” och att ”medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete”.

Årets kvalitetsrapport är en uppföljning av 2019 års beskrivning och analys av medlemmarnas kvalitetsarbete. I ljuset av pandemin bedömdes det som viktigt att följa upp tidigare undersökning och se vilka av medlemmarnas behov och synpunkter som fortfarande är relevanta, och inte minst att fånga in vilka önskemål och behov som finns inför 2021. Metoden blev därför en omfattande enkätundersökning bland medlemmarna.

I rapporten redovisas hur Famnas medlemmar ser på kvalitetsarbetet, vilka synpunkter som finns på nätverk, omvärldsbevakning och andra aktiviteter som ryms inom det gemensamma arbetet, liksom hur medlemmarna vill att Famna prioriterar framöver.

– Jag vill tacka de 53 medlemmar som avsatt tid för att besvara vår enkät och som därmed bidragit med ytterligare kunskap till vårt fortsatta kvalitetsarbete. Utan er hade vi inte haft någon rapport, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Rapporten är framtagen av två av Famnas praktikanter under höstterminen 2020:
Simon Thulin, student vid Lunds universitet, som varit behjälplig med enkät och diagramanalys, och Elsa Thomas, masterstudent vid Stockholms universitet, som författat texten. För analys och slutsatser står Famnas kvalitets- och utvecklingsansvariga, Silvia Rexinger.

 

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna