Anders malmstenMedlemsnyheter

Kvinno- och tjejjoursrörelsen växer – fler volontärer behövs

 

Just nu söker 9 av 10 jourer nya volontärer för att kunna utveckla sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor. Kvinno- och tjejjourerna letar efter personer som är pålitliga, engagerade och kan ge av sin tid.

Kvinnojourerna betonar särskilt empati och lyhördhet. Tjejjourerna och ungdomsjourerna lyfter att volontärerna bör dela jourens värdegrund och samhällsanalys och ha god självkännedom.

I en tid då det talas om föreningskris och att många föreningar tappar medlemmar upplever jourrörelsen motsatsen.

– Det startar nya kvinno- och tjejjourer hela tiden och vårt medlemsantal har länge ökat. Just nu har vi flera medlemsansökningar från jourer trots att vi nyss skärpt kraven för medlemskap, säger Olga Persson, generalsekreterare på  Unizon som samlar över 120 kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter.

Nio av tio som arbetar på jourerna gör det ideellt. 2 000 frivilligarbetare stöttar runt 40 000 kvinnor och barn varje år.

Ett kvalitativt stödarbete kräver långsiktighet och kontinuitet och därför satsar många av Unizons jourer på att rekrytera, utbilda och handleda rätt personer.

Elin Holmgren, verksamhetschef på Sollentuna Kvinnojour, säger:

– Volontärverksamheten är en mycket viktig del i kvinnojoursarbetet och därför har vi satsat på att ha en särskild person som arbetar med volontärerna. De gör ett ovärderligt arbete och behöver få mycket pepp tillbaka. Vi har exempelvis extern handledning för våra volontärer, årlig kick off och tydliga uppdragsbeskrivningar.

På Unizons hemsida www.unizon.se  finns en lista på en del av de jourer som söker nya volontärer till hösten.

 

 

(Publicerad 150831)

 

Senast uppdaterad 2015-08-31

Fler nyheter från Famna