Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Lagförslag: Undanta “sociala tjänster” från ideella organisationer från offentlig upphandling

 

Utredaren Dan Ericsson, som nyligen presenterade betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, föreslår lättnader för det så kallade civila samhället genom att sociala tjänster som uppgår till max sju miljoner kronor ska kunna upphandlas fritt av myndigheter.

Det är ett nytt EU-direktiv som ännu mer öppnar för organisationer i det civila samhället, skriver Dagens juridik här.

Här på webben har vi tidigare publicerat ett referat av utredaren Dan Ericssons debattartikel då utredningen lämnades till ministern, och hela debattartikeln finns på länk här.

Det finns juridiskt stöd i EU och svensk lagstiftning för kommuner och landsting att i mycket högre grad vända sig till idéburna organisationer för att få fler utförare inom välfärdstjänster. De juridiska möjligheterna finns redan och att följa dem skulle skapa bättre villkor för idéburna verksamheter som utvecklar välfärden. En beskrivning av några andra möjliga alternativ till upphandling finns på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna