Aleksandra WassoAktuellt

Lämna synpunkter till remissvar för samsjuklighetsutredningen

Den 14 februari träffade Famnas medlemmar i kvalitetsnätverket utredaren Anders Printz som berättade om Samsjuklighetsutredningens slutsatser och förslag. Förslagen i betänkandet är nu ute på remiss SOU 2021:93 ”Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet”. Vi har skickat ut ett mail där man har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen som Famna tillsammans med Fremia kommer sammanställa och framföra. Sista dag för att lämna synpunkter är 14 april.

 

Har ni frågor kring detta kan ni kontakta Aleksandra Wasso Hägglund, Famna 

aleksandra.wasso@famna.org  

 

Senast uppdaterad 2022-04-26

Fler nyheter från Famna