Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Långt ifrån hängmattan

 

I samhällsdebatten är det fullt tryck om våra frågor och bland Almedalens alla seminarier och evenemang är det ett antal som handlar om idéburen vård och omsorg. Än fler handlar allmänt om välfärd och vi som är i Visby från Famna kommer att göra vårt bästa för att sektorn ska synas och höras. Här är ett par av evenemangen där vi kommer att medverka: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35931?redir= och http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/39355?redir=%23eidx_0

Redan denna vecka har vi som gillar diskussioner och forskarpresentationer om civilsamhället kunnat få vårt lystmäte: på Ersta Sköndal högskola konfererar bortåt 800 forskare inom ramen för International Society of Third Sector Research, hela veckan.

Famna hade glädjen att välkomna några av forskarna, nämligen Karl Henrik Sivesind och hans nordiska team, till vårt sommarmingel för medlemmarna ikväll på Erstaterassen (för övrigt Stockholms bästa utsikt utan konkurrens). Forskningen som bl a tar upp varför idéburen sektor är så liten i Sverige jämfört med övriga nordiska länder och jämfört med den kommersiella privata välfärdssektorn, väckte stort intresse och många frågor. Här finns mer om forskningsresultaten https://www.famna.org/nyheter/ideella-valfardsaktorer-visar-vagen/

 

Kapitalförsörjningsrapporten

Precis före midsommar överlämnades en annan forskningsstudie till Välfärdsutredningen: https://www.famna.org/nyheter/forskarrapport-kapital-och-finansiering-for-ideburna-inom-valfard/

Famna har tillsammans med Arbetsgivaralliansen och KFO initierat den. Forskarna undersöker hur det egentligen ser ut med tillgången till kapital vid nystart och expansion. Vi hoppas att Ilmar Reepalu och hans medarbetare läser noggrant. Bl a visar den att endast var fjärde idéburen aktör har tillgång till en fastighet som kan belånas och endast var tionde till någon annan tillgång som kan fungera som säkerhet när man går till banken.

 

Famnas nya styrelse

Vid årsmötet i maj valdes en ny styrelse med fyra helt nya ledamöter: Amir Daneshpip , Eva Frunk Lind, Nilla Helgesson och Mats Pertoft. Ny ordförande är Martin Ärnlöv och fem andra fortsätter också: Samuel Borg, Christer Hallerby, Henrik Hammar, Jonas Rydberg och Karin Thalén. Här är alla namnen: https://www.famna.org/om-oss/162-2/

Vid sitt första styrelsemöte i juni fick styrelsen chansen att välja in tre nya medlemmar i Famna som alltså fortsätter att växa: IFS Stockholm (http://www.ifscs.se/), Reningsborg (http://reningsborg.se/) och Sankt Lukas i Göteborg (http://www.sanktlukas.se/goteborg). Alla tre kommer att presenteras närmare här på webbplatsen så småningom.

Medan Truls Neubeck och jag jobbar i Almedalen sitter Karin Svedberg på kansliet och skriver, framförallt vårt remissvar till civilsamhällesutredningen (Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13); Ann-Charlott Norman förbereder slutspurten av analysfasen i vårt stora eHälsoprojekt, Famnas kompetenscentrum eHälsa som till hösten går in i genomförandefasen.

Men därefter hägrar ledigheter för de flesta av oss. Trevlig sommar!

Senast uppdaterad 2016-06-30

Fler nyheter från Famna