Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Läs Truls Neubecks artikel i Läkartidningen om icke vinstdrivande vård och dess utveckling

Taget ur artikeln

“Under den gångna valrörelsen förekom en del ideologisk retorik kring driftsformerna. På debattsidor påstod somliga att den enda drivkraften för utveckling i vården skulle vara vinst. Motståndare hävdade å andra sidan att denna vinst måste tyglas för att ge utrymme åt kvalitetsutveckling.”

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna