Aleksandra WassoAktuellt

Lena Micko i Dagens Samhälle: Idéburna en underutnyttjad kraft

Regeringen arbetar för att främja de idéburna deltagande i välfärden, skriver civilminister Lena Micko (S) på Dagens Samhälles debattsida. Bland de idéburna finns en underutnyttjad kraft och potential som kan skapa ännu mer samhällsnytta till den gemensamma välfärden, anser civilministern.

Lena Micko berättar att regeringen vidtar åtgärder som kan underlätta de idéburnas deltagande i välfärden. Bland dessa finns den proposition om ett förenklat upphandlingsregelverk som ligger på riksdagens bord. Civilministern lyfter också Samuel Engbloms utredning Idéburen välfärd: ”Min och regeringens ambition är att med utgångspunkt i utredningens förslag lägga fram en proposition under våren 2022. Det innebär att reformen skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2023. ”

Läs här den artikel Ulrika Stuart Hamilton publicerade i oktober på Dagens Samhälles debattsida tillsammans med David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden.

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna