Aleksandra WassoAktuellt

Litteraraturstudie om behovet av doktorsexaminerade

Är du intresserad av att diskutera behovet av forskarutbildade på den svenska arbetsmarknaden? Universitetskanslersämbetet har givit företaget Snowflake Education uppdraget att ta fram en litteraturstudie i ämnet. De söker kontakt med personer inom idéburen välfärd.

Det finns ett intresse av att förstå hur behovet av forskarutbildade ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har givit Snowflake Education i uppdrag att göra en litteraturstudie om arbetsgivares syn på behovet av doktorsexaminerade.

– Nu vänder vi oss till er inom den idéburna välfärdssektorn, eftersom det finns en stor andel forskarutbildade inom denna sektor. Vi ser tacksamt emot kontakt med er om ni har kunskap i denna fråga, eller om ni känner till undersökningar som har gjorts, skriver SnowFlake Education till Famna.

Kontakt: melissa.ovsiannikow@snowflakeeducation.com

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna