Anders malmstenMedlemsnyheter

Livliga diskussioner om eventuell ny gemensam organisation

Bör alla idéburna aktörer samla sina krafter i en gemensam organisationen? I stället för som i dag, vara splittrade i många olika arbetsgivar-, bransch- och intresseorganisationer. Den frågan diskuterades i livliga gruppdiskussioner vid Famnas årsmöte.

Famnas styrelse gav i höstas i uppdrag till Christer Hallerby, styrelseledamot i Famna och före detta statssekreterare, att göra en genomgång av hur den idéburna organisationsvärlden ser ut i Sverige, och hur man organisatoriskt kan stärka den sektorn. Christer Hallerby presenterade sin rapport och sitt förslag vid årsmötet. Förslaget, som blev underlaget till förmiddagens diskussioner, är att etablera en arbetsgivar-, bransch- och intresseorganisation som bättre än i dag kan samla, företräda och bidra till att utveckla idéburen välfärd.

– För att uppnå målet Tio2030, behöver vi då ”klustra” arbetsgivar- och branschfrågorna? Är det en vits att göra detta? Är det något för medlemmarna? Det behöver vi fundera över, och för att påbörja den diskussionen har vi tagit fram den här rapporten, sa Martin Ärnlöv, ordförande i Famna, när han inledde diskussionen.

Mia Nilsson från Hela Människan, ledde den ena gruppdiskussionen under årsmötet.

Några röster från diskussionerna
– Inom Svenskt Näringsliv med alla dess olika förbund så har de en lika stor mångfald som hos oss. De lyckas ändå leverera medlemsnytta ganska effektivt, sa Petter Skogar, KFO.

– Mängden av organisationer gynnar oss inte, vi behöver färre organisationer inom civilsamhället. Då kan vi ta ett steg framåt. Vi måste själva ta ansvar för nästa i steg i utvecklingen av civilsamhället. Vad gynnar våra organisationer framåt? Framtidens arbetsgivarfrågor handlar om mer än enbart kollektivavtal. Framtiden för arbetstagarna finns i många andra viktiga intressefrågor, sa Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission.

– Vi behöver bli starkare och tydligare tillsammans. Det är ett bra initiativ av Famna att lyfta diskussionen om hur vi får en starkare enad röst. Tio2030 ligger rätt i linje med vad Basta står för. Därför välkomna vi den här processen, sa Kristina Blixt, Basta.

– Jag saknar medlemsfokus i utredningen. Finns det ett medlemstryck för förändring? Vår mångfald är en styrka, men självklart ska vi samordna oss så att vi använder våra resurser på bästa sätt, sa Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen.

– Stockholms Stadsmission har gått från 155 miljoner kronor till 800 miljoner kronor på tio år, och finns bara i Stockholm. Vi tycker att det är bra att vi har vuxit, men det är inte helt lätt. Vi är med i 5–6 ytterligare organisationer. Och i behöver dra ner på antalet medlemskap, sa Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission.

– Civilsamhället behöver samlas sig. Men det behöver hända mer än att vi bara byter arbetsgivarorganisation, sa Tomas Lindroos, Eskilstuna Stadsmission.

– Vi överväger våra olika medlemsavgifter varje år. Det vore bra om de blev färre. Jag känner mig trygg med utredningen, sa Emma Simonsson Vento, Gyllenkroken.

– Sverige skulle må bra av att ha tre tydliga sektorer i samhället. Jag tror på branschorganisationen Svenska Civilsamhället, sa Helene Mellström, Bräcke diakoni.

– Tillsammans är vi mindre ensamma. Vi behöver samla oss, och vår ekonomi, sa Helga Ekberg, Haganäs.

– Nu har jag fått svar på mina frågor, som jag hade i början av diskussionen. Frågorna som vilka fördelarna är med detta och om vi inte söndrar oss själva. Kan vi ge en arbetsgivarorganisation detta uppdrag, och också var en intresseorganisation – då är det en bra väg att gå. Men tappa inte klossarna, mångfalden är viktig, sa Christer Wallin, Swedish Empowerment Center.

Detta händer nu
Nu sammanställs diskussionerna från årsmötet och sedan tar styrelsen upp frågan.

– Vi kände att vi behövde kasta ut bollen på det här viset. Det är ett sunt och klokt sätt att driva processer, med samtal och diskussioner med medlemmarna. Nu ska vi i styrelsen analysera vad som har sagts. Sedan återkommer vi, men inte 2022, utan närmare i tid. Vi får inte tappa momentum, sa Martin Ärnlöv avslutningsvis.

Senast uppdaterad 2019-05-22

Fler nyheter från Famna