Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Ljus i novembermörkret

Den andra vågen är över oss. Famnas medlemmar kämpar på – uthålligt, professionellt och med omtanke om medmänniskan. Jag får dagligen ta del av fina exempel på hur man arbetar med och för utsatta människor – såväl de sjuka som de som riskerar att smittas eller är drabbade av ensamhet och problem i vardagen på grund av isolering. Sådant gör mig varm om hjärtat och stolt över att vara generalsekreterare för en medlemsorganisation inom idéburen välfärd.

Ett annat ljus i mörkret är vårt Nysta-projekt – nystart för civilsamhället och ett nytt samhällskontrakt efter coronan. I mitten av november höll vi den officiella kickoffen med nästan 200 deltagare och flera riktigt bra talare. Inledde gjorde Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. Medverkade gjorde också ett statsråd och två partiledare som reflekterade över civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.  Amanda Lind (MP), minister med ansvar för civilsamhällesfrågorna, berättade bland annat om den nya utredning om demokrativillkoren som tillsatts. Nyamko Sabuni (L) blickade tillbaka på den civilsamhällespolitik som hon lade fram som statsråd för drygt tio år sedan och reflekterade över om idéerna i den hade förverkligats. Ulf Kristersson (M) problematiserade kring demokratibegreppet när organiseringen sker längs etniska eller religiösa linjer.

Vid konferensen medverkade också alla sex teamledarna och presenterade sitt arbete i gruppdiskussionerna. Videokonferenser möjliggör onekligen för fler och från hela landet att delta, men det är svårare att fånga den entusiasm och energi som finns i rummet. Martin Ärnlöv som leder teamen som ordförande för Nysta, fick dock med sig oss alla i att känna att detta projekt behövs och är något viktigt på spåren.

Fler dialogkonferenser planeras där ett eller två team presenterar sitt arbete och chans till inspel och interaktion utvecklas i lite mindre format. Allt finns numera samlat på www.nysta.se – kika in där om du vill veta mer!

Famnas vardagsarbete

Utöver pandemihantering i vid bemärkelse och vårt Nysta-projekt lägger vi på kansliet just nu sista handen vid årets Tilllväxtrapport, samlar in svar inför Kvalitetsrapporten och skriver ansökningar för att fylla på vår projektportfölj med mer av extern finansiering. Vissa jobbar helt på distans, andra delvis. (Vi har just bytt it-system och håller på att lära oss det nya, mitt i allt annat.) Det är ett mycket intensivt arbete där vi har god hjälp av våra tre duktiga praktikanter: Hampus Andersson, Örebro universitet, Elsa Thomas, Stockholms universitet, och Simon Thulin, Lunds universitet. De studerar, i nämnd ordning, rättsvetenskap, statskunskap respektive mänskliga rättigheter. Just nu hjälper de dessutom till att administrera urvalet av praktikanter till nästa termin och att intervjua ett urval av alla de 36 studenter som sökt.

Senast uppdaterad 2020-12-21

Fler nyheter från Famna