Pernilla JonssonGeneralsekreterarens blogg

Maratonlopp med spurt mot spännande årsmöte

I maj hoppas vi nå ett viktigt etappmål i arbetet med att stärka den idéburna sektorn. Vid Famnas årsmöte kommer medlemmarna att få ta ställning till ett konkret förslag, ett Jubileumspaket.

Jag kan ännu inte avslöja exakt vad det innehåller. Men 2024 fyller Famna 20 år vilket är värt att uppmärksamma. Vad har vi uppnått och uträttat under de första 20 åren? Men framför allt: var vill vi vara om några år?

Jubileumspaketet kommer att innehålla såväl mål som metoder och svara på frågor om hur vi skapar mer resurser för synlighet, påverkansarbete, medlemsservice och tillväxt hos idéburen välfärd.

En del av detta har diskuterats länge – därav rubrikens maratonlopp. En del är helt nya idéer som vi i spurthastighet ska få fram inför årsmötet!

Stort tack till alla er som var med vid vårt senaste medlemsmöte 1 februari där visionerna och förslagen diskuterades. Ni kommer att känna igen en del och bli glatt överraskade av annat i Jubileumspaketet.

Dags för SIV i Väst?

I förra bloggen skrev jag om vårt nya stora ESF-finansierade projekt, SIV (”stödsystem för idéburen vård och omsorg”). SIV ska stötta de medlemmar som har undersköterskor och vårdbiträden anställda genom att kartlägga medarbetarnas kompetens och lyfta dem som behöver kompetensutvecklas.

Fr o m 1 juli blir nämligen undersköterska en skyddad yrkestitel och många av dem som idag har sådana jobb, men ingen formell undersköterskeutbildning, kan komma att behöva komplettera sin utbildning och visa sin kompetens.

Problemet med SIV är dock att hon endast verkar i Stockholmsområdet. Men nu finns en öppning för ett motsvarande projekt Väst. Där spurtar vi också nu för att få in en ansökan till ESF-rådet i mars. Ni som är berörda har kontaktats och vi hoppas verkligen kunna få finansiering för motsvarande stödsystem i VGR och Halland.

Rekrytering av dem som ska jobba i SIV i Stockholm är nu slutförd och vi kommer presentera nya kolleger på webben inom kort, håll utkik!

Ministermöte och fortsatt NYSTA

I mitten av månaden var vi några ur NYSTAs styrgrupp som fick tillfälle att sitta ned med den nya civilsamhällesministern, tillika socialministern, Jakob Forssmed. Att han har båda dessa politikområden i sin portfölj är en fördel eftersom han under många år som politiker visat intresse för såväl civilsamhällesfrågor i allmänhet som idéburen välfärd i synnerhet.

Vid mötet underströk han hur viktigt det är med många röster i debatten och olika perspektiv på de frågor som diskuterats. Vi ska göra vårt bästa för att även i fortsättningen belysa styrkorna med sektorn och – emellanåt – svagheten hos politiken. Det är det bästa sättet att söka få igenom våra förslag, krav och på sikt förbättrade förutsättningar.

Ett NYSTA-krav som regeringen lyssnat till är att avskaffa internmomsen. En proposition lades i januari som nu behandlas i Riksdagen. Ett annat NYSTA-förslag som delvis fått gehör är den nya kandidatutbildningen i civilsamhällesvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke högskola) – examensrätten är säkrad men finansieringen återstår att stampa fram. Där pågår för närvarande bilaterala kontakter med Utbildningsdepartementet.

Så där håller vi på, sakta men säkert, fråga för fråga. Det är ett annat maratonlopp.

 

Senast uppdaterad 2023-02-23

Fler nyheter från Famna