Anders malmstenAktuellt

Mayya Shmidt fick Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019 går till Mayya Shmidt för hennes masteruppsats i sociologi med titeln From Do It Yourself to Do It Together vid Stockholms universitet. Pristagaren får ett diplom och en stipendiesumma på 10 000 kronor.

Mayya Shmidt fick Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019.

Mayya, kan du berätta vad civilsamhällets aktörer kan lära av dina uppsatsresultat?

I min uppsats berättar jag om Makerspaces, en världsomspännande gräsrots- och innovationsrörelse som bedrivs av offentliga verksamheter och företag samt av civilsamhällets aktörer. Stockholm Makerspace är intressant eftersom det är en crowdfundad volontärdriven förening. Stockholm Makerspace medlemmar arbetar för att skapa engagemang i teknologi och medskapande för olika grupper av deltagare som traditionellt är utestängda från detta. Medlemmarna betonar att det är ett privilegium att få tillgång till verktyg och färdigheter i Makerspace som gör det möjligt för dem att själva producera i stället för att köpa. Det uppmuntrar medlemmarna att övervinna problemen med överproduktion och överdriven konsumtion. Resultatet blir hållbar konsumtion.

Vad arbetar du med just nu?

Jag är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Mitt pågående arbete omfattar formulering av ytterligare forskningsfrågor inom delningsekonomiområdet som blir grund för min avhandling. Den andra delen av mitt nuvarande arbete är att skriva en artikel baserad på mina uppsatsresultat.

Vad ska du använda dina prispengar till?

Prispengarna kommer att användas som resebidrag till konferensen International Sociological Association i Brasilien i juli 2020. Där ska jag presentera uppsatsresultat och därmed bidra till en bättre förståelse av det svenska civilsamhället

 

Detta är Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019

Civilsamhällets uppsatsstipendium delas ut för att uppmuntra till forskning om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Ideell Arena och Forum – idéburna organisationer med social inriktning, står bakom stipendiet.

Juryns motivering:

Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så kallade delningsekonomin. I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får läsaren ta del av samspelet mellan medlemmarna i en förening som erbjuder tillgång till tekniska redskap och en plats för kreativitet. Vi blir på ett intresseväckande sätt delaktiga i en nyskapande verksamhet som berör klassiska civilsamhällesfrågor såsom gemenskaper och kooperativ organisering. Författaren visar på en god förståelse för såväl metodfrågor som för empirisk forsknings möjligheter och utmaningar. Genom ett sociologiskt perspektiv tar författaren oss också bortom ett fokus på kollektiv konsumtion för att istället utforska frågor kring ömsesidighet, givande och kunskapsproduktion. Uppsatsen väcker härmed angelägna frågor för fortsatta studier av området.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Fler nyheter från Famna