Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Medarbetare i ideellt driven äldreomsorg mer nöjda

Kommunalsordförande Annelie Nordström skriver i dagens SvD (3.6.) om att de anställda inom privat vinstdrivande äldreomsorg har lägre lön och sämre anställningsvillkor än de som arbetar inom kommunala verksamheter. ( ”Så mycket bättre – en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg” Kommunal).  Kommunal drar slutsatsen att den sk. privatiseringens löften om bättre villkor för de vårdanställda inte förverkligats.

I delar av den bakomliggande undersökningen har man kunnat skilja på privata vinstdrivande företag och ideella organisationer och skriver i artikeln att …”medlemmar som arbetar i ideellt driven äldreomsorg är mer nöjda än medlemmar i både vinstdriven och kommunalt driven äldreomsorg; de känner också en större delaktighet och inflytande över sitt arbete, är mer nöjda med hur verksamheten är organiserad och är mer nöjda med sin närmaste chef”.

Famna tror det är avgörande att de som finns i verksamheterna får arbetsvillkor som gör att de kan och orkar delta i kvalitetsskapande insatser. Det gäller att öka värdet för både vårdpersonalen och de som brukar äldreomsorgen.

– Min slutsats är att både värdegrund och driftsform gör skillnad för vårdpersonalen och likaså kan vi nog se att de senaste årens systematiska satsningar inom kvalitetsarbete nu ger resultat, säger Lars Pettersson generalsekreterare på Famna.

Famna vill gärna vara med och fortsätta bidra till att utveckla vården och den sociala omsorgen och då krävs det politisk vilja att utforma en politik som tillåter utveckling och tillväxt även för idéburna aktörer.

– Jag ser nu fram emot en fortsatt diskussion med Kommunal om hur man kan utveckla en politik för  tillväxt och utveckling av idéburna och ideellt drivna verksamheter, avslutar Lars Pettersson.

Läs mer <<<

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna