Rapporter

Här finns rapporter finns om tillväxt och kvalitet, samt undersökningar.

Civilsamhället under coronapandemin

Under pandemin har Famnas tillsammans med flera andra organisationer tagit fram rapporter som sänts till regeringen för att informera om hur krisen drabbar olika delar av civilsamhället.

I april 2020 publicerades vår första rapport med namnet PM – Civilsamhället och coronakrisen. Den kan laddas ner via denna länk.

I juni 2020 publicerades en uppföljande rapport med namnet Civilsamhället och coronakrisen – rapport 16 juni. Den kan laddas ner via denna länk.

I mars 2021 publicerades en tredje rapport med namnet Idéer för ett brett stöd för civilsamhället. Så kan regeringen svara på riksdagens beställning. Den kan laddas ner via denna länk.

 

Tillväxtrapporter

Famna tar fram en årlig Tillväxtrapport, där man kan följa medlemsorganisationernas utveckling och tillväxt. Rapporterna avser föregående års underlag och presenteras varje höst.

För frågor, kontakta Åsa Gunnarsson på Famna.

Tillväxtrapport 2021
Tillväxtrapport 2020
Tillväxtrapport 2019
Tillväxtrapport 2018
Tillväxtrapport 2017
Tillväxtrapport 2016

Tillväxtrapport 2015

Tillväxtrapport 2013
Tillväxtrapport 2012
Tillväxtrapport 2011
Tillväxtrapport 2010
Tillväxtrapport 2003 – 2008

Kvalitetsrapporter

Famnas kvalitetsrapport-2020-Idéburet-kvalitetsarbete-i-coronatider
Famnas kvalitetsrapport 2019
Famnas Kvalitetsrapport 2018: eHälsa
Famnas kvalitetsrapport 2017
Famnas Kvalitetsrapport 2013.
Famnas Kvalitetsrapport sammanfattning 2013
Famnas Kvalitetsrapport 2013 – Powerpoint från seminariet den 6 mars 2014

 

Praktisk vägledning för tillväxt

Famna praktisk vägledning för tillväxt – december 2020

 

Novusundersökningar

Svenskarnas syn på utförare av vård och omsorg 2013
Delresultat SydSverige 2013
Delresultat Göteborgsregionen 2013
Svenskarnas syn på utförare av vård och omsorg 2012
Svenskarnas syn på utförare av vård och omsorg 2010
Svenskarnas syn på utförare av vård och omsorg 2009

 

Socialt innehåll i äldreomsorgen 2013

 

Famnas Värdeforum, samt Värdeforums vernissagekataloger

Famnas Utvecklingssamtal våren 2014, Stockholm + ESF + Change Day Sverige
Vernissagekatalog hösten 2014
Vernissagedokumentation hösten 2013, Stockholm + ESF
Vernissagedokumentation hösten 2013, Göteborg
Tre år med systematiskt kvalitetsarbete, rapport (juni 2013)
Informationsbroschyr om Famnas Värdeforum (2013)
Familjehem/kvalitetsindikatorer ESF-projektet, Dokumentation (april 2013)
Vernissagedokumentation hösten 2012 Äldreomsorg
Vernissagedokumentation hösten 2012 ESF-projektet
Vernissagedokumentation hösten 2012 Göteborg
Vernissagedokumentation våren 2012 Senior Alert
Vernissagedokumentation hösten 2011 Linköping
Vernissagedokumentation hösten 2011 Göteborg
Vernissagedokumentation hösten 2011 Stockholm
Vernissagedokumentation våren 2011
Vernissagedokumentation hösten 2010, vernissage januari
Vernissagedokumentation Göteborg våren 2010, vernissage september
Vernissagedokumentation Värdeforum hösten 2009, vernissage februari
Projektdokumentation Värdeforum hösten 2009

 

Allmänt

– Idéburna företag vinst för välfärden (2014)
– Famnas stadgar reviderade på årsmötet 2017

– Famna – en tidningsbilaga, (2013)
– Famna Idéburet – Broschyr (2013)
– Vinsten till välfärden (rev. 2013)

– Icke vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen, särskilda boenden och hemtjänst (2012)
– Idéburet företagande (2012)
– Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

– Tjäna eller tjäna – om vård eller vinst (2011)
– Famna – en tidningsbilaga (2011)
Meddelarskydd och meddelarfrihet (2011)

– Vinst och värderingar i non profit vård och social omsorg (2009)

 

 

Nyhetsbrev

2018
2017
2016
2015
2014

Nyhetsbrev från de senaste åren lagras inte här då alla nyheter som publiceras i nyhetsbrevet numera också återfinns på webbplatsen.

 

Filmer

Senast uppdaterad 2021-12-16

Dela: