Famna i media

Debatt: Orimliga hinder för den ideella sektorn i välfärden
Riksdagen och politikerna är tydliga med att man vill se mer samverkan i välfärden med den idéburna sektorn. Men i praktiken blir det tvärtom ibland.
I förvaltningsrätten får upphandlingar av just den sort som politiken efterlyser bakläxa – nu senast i en dom mot Alingsås kommun, skriver Bräcke diakoni i en viktig debattartikel i Dagens Samhälle, på länk här.

Debattartikel i Sydsvenskan: ”Använd idéburna organisationer för att vända den negativa våldstrenden och för att stävja den organiserade brottsligheten.”
En viktig debattartikel i Sydsvenskan som diskuterar idéburna organisationernas roll till att främja tryggheten i samhället när den hotas av våld och organiserad brottslighet.
Läs hela artikeln på länk här.

Idéburna redo att axla mer ansvar för välfärden, Dagens samhälle maj 2018

Tidningen Etc  januari 2018. ”Sverige blir bättre med ett starkare civilsamhälle” – intervju med Famnas ordförande Martin Ärnlöv, som våren 2018 blir generalsekreterare för Röda Korset.
Artikeln på länk här, och artikelillustration på länk här.

Mobilitetscenter årets idéburna förbättrare, Dagens samhälle 2017-10-19

Sydsvenskan (2017-09-12) och Helsingborgs Dagblad (2017-09-12)
Region Skåne och de flesta av Skånes kommuner skulle kunna göra mycket mer för att stödja tillväxten av idéburna organisationer i vård och omsorg.
Nästan sju av tio personer i Sverige tycker att de som driver vård och omsorg ska låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinst. Det betyder att den idéburna modellen för vård och omsorg har ett starkt stöd i befolkningen.
Men idag utförs knappt 3 procent av den offentligt finansierade vården och omsorgen i Sverige av idéburna aktörer, skriver sex företrädare för Famna Syd, och vill att Regionen och kommunerna aktivt engagerar sig för att stärka idéburna inom vård och omsorg.
Läs artikeln i Sydsvenskan på länk här, och i HD på länk här.

Svenska Dagbladet (2017-09-06)
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton välkomnar att regeringspartierna nu tillsammans med V lovat ett undantag för idéburna aktörer. Läs artikeln
 här.

Idéburna aktörerna växlar upp tempot, Dagens samhälle 2017-09-21

Dagens Samhälle (#30/2017, sid 20, Idéburna slipper vinsttak)
Famna-företrädare i kommenterar regeringens planer på att undanta idéburna från reglering. Läs artikeln i Dagens Samhälle pappers- eller e-tidning.

Våra fördelar knipsas bort i upphandlingarna, Dagens samhälle 23- 2017

Ideburen sektor måste växa, Dagens samhälle 19- 2017

Frisinnad Tidskrift (Nummer 3/2017)
Famnas generalsekreterare om civilsamhället och den idéburna välfärden Läs artikeln här.

Nyhetsmagasinet NU 9 mars 2017

Aftonbladet debatt (2017-02-22)
Famnas generalsekreterare om hur förslaget om vinstbegränsningar även påverkar den idéburna sektorn. Läs inlägget här.

DN-debatt (2017-02-17)
Famna tillsammans med fem andra representanter för den idéburna sektorn om hur Välfärdsutredningen påverkar idéburna verksamheter negativt. Läs debattinlägget här

Famna varnar att vinsttak slår ut idéburna aktörer, Dagens samhälle 7- 2017, länk här

Sändaren (2017-02-14)
Famnas generalsekreterare om Välfärdsutredningens förslag på vinsttak och hur det drabbar idéburna verksamheter. Läs artikeln här.

Läkartidningen (2017-02-02)
Famnas generalsekreterare om Stockholms läns landstings upphandling av Ersta sjukhus, läs artikeln här.

Replik DN-Debatt (2016-11-16)
I DN-Debatt (2016-11-15) skrev fyra representanter för privata företag inom välfärden att de anser sig vara idéburna. I en replik på DN-debatt svarar Famna och Forum, och skriver bland annat: ”Vi har stor respekt för såväl privat entreprenörskap som de livsverk som presenteras i artikeln. Vad skribenterna dock gör är att de blandar ihop sina egna individuella drivkrafter med organisationsform. Det företagsgrundarna gör är att söka rida på den positiva klang som ”idéburen” har kommit att få, såsom begreppet numera används i politiska beslut och offentlig debatt. Denna renommésnyltning vänder vi oss emot.”
Läs repliken här

Famna nobbar välfärdsinsyn, Dagens samhälle 2016, länk här

Dagen om Välfärdsutredningen (2016-11-08)
Kyrkor och andra ideella organisationer kan få en ökad chans att ta en aktiv roll inom välfärdssektorn. Utredaren Ilmar Reepalu hoppas att den idéburna sektorn ska öka inom vård, skola och omsorg, skriver tidningen Dagen och intervjuar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.
Läs intervjun här

Öppet brev: AF måste ge mer stöd till de svagaste (2016-10-11)
Antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Vi som dagligen möter och arbetar tillsammans med människorna som lever i utsatta positioner vädjar nu i ett öppet brev till dig, Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, att agera. Det skriver flera idéburna organisationer i Svenska Dagbladet, bland andra Famna, Forum, Coompanion, RFHL, SIOS och ytterligare ett tiotal idéburna som verkar inom arbetsintegrerande sociala företag.
Läs brevet här

Intervju: Idéburna i välfärden tappar till de privata (2016-09-29)
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton i Dagens samhälle om årets tillväxtrapport som visar att vinsterna i sektorn är goda men att tillväxten för idéburna utförare i välfärden är svag.
Se artikeln här: Intervju i Dagens Samhälle okt-16

Debatt: Reepalu ignorerar direktiven (2016-09-11)
Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton skriver på Dagens Industri-debatt att Välfärdsutredningen har ett väldigt tydligt uppdrag från regeringen som den särskilde utredaren Ilmar Reepalu verkar ignorera totalt. I direktiven står att de nya reglerna som föreslås “ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn”. Men de regleringar som hittills diskuterats skulle inte stötta idéburen välfärd. Ulrika Stuart Hamilton kräver att Famnas medlemmar ska undantas från all sådan reglering som diskuterats.
Läs artikeln

Debatt: Iver att reglera vinster mycket oroande (2016-08-18)
Famna-företrädare skriver i Dagens samhälle: ”En vinstreglering av det slag som nu diskuteras skulle drabba mångfalden och därmed valfriheten om den utformas på ett obetänksamt sätt. Även föreningar och stiftelser måste nämligen kunna gå med överskott om de ska överleva över tid”. Vidare skriver de “I Välfärdsutredningens direktiv finns inskrivet att den ska föreslå insatser som förbättrar och underlättar för den idéburna sektorn. Hittills har vi dock inte sett något av detta, vare sig i intervjuer, debattartiklar eller utrednings-pm. Utredningen tar helt sikte på lönsamheten i de stora välfärdskoncernerna, utan vare sig analys av hur en reglering skulle påverka idéburen sektor eller förslag för att förbättra villkoren för sektorn. Där förväntar vi oss mera när utredningen presenteras i höst.”
Läs artikeln

Debatt: Register slår mot ideella föreningar (2016-04-28)
Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Läs artikeln

Intervju: Idéburen vård och omsorg kan bli mycket större i Sverige (2016-04-04)
Mitt emellan privat och offentligt driven vård och omsorg finns många idéburna verksamheter som mer drivs utifrån värderingar och människosyn. Här finns alldeles uppenbart en elegant lösning på den splittrande debatten om mångfald och vinster i välfärden. Men trots detta och stor popularitet i alla politiska läger är den idéburna sektorn mycket liten i Sverige, men det går att ändra på. Intervju med Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilto i Ytterjärna Forum.
Läs intervjun här

Idéburnas vinstmarginal bättre än privata aktörers (2016-01-28)
Famnas tillväxtrapport uppmärksammas i Dagens Samhälle. Tillväxtrapporten visar att år 2014 växte Famna-medlemmarnas omsättning med 13 procent vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan. Fortfarande är idéburen välfärd ganska liten. Idéburna omsätter knappt fem miljarder, medan hela ”marknaden” för vård och omsorg är 110 miljarder. Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton menar att de idéburna borde kunna ha tio procent av ”marknaden” inom vård och social omsorg.
Läs vår sammanfattning av artikeln här

Debatt: Stödet för idéburen vård måste synas i handling (2015-11-12)
Famnas ledning i debattartikel i Dagens Samhälle:
Idéburen vård och omsorg upplever ett starkt stöd i opinionen och av politiker och näringslivsföreträdare. Men det händer alldeles för lite kring villkoren för verksamheterna. Idéburen sektor växer inte som den skulle kunna om vi fick rätt förutsättningar, skriver Famnas ordförande Lotta Säfström, samt Martin Ärnlöv, vice ordförande, och Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare.
Läs artikeln

Idéburna företag gynnar hela samhället (2014-05-12)
– Vid årets Landsbygdsriksdag presenterar vi en affärsmodell för idéburen vård och omsorg, där utgångspunkten är att idéburna företag gynnar hela samhället. Det handlar inte om att göra saker för egen vinnings skull utan med en helhetssyn och ett bredare perspektiv, säger Sissella Helgesson, projektledare för ”Fler vägar och värden i vården”.
Läs hela pressmeddelandet <<<

Trånga toaletter kan stå äldreboende dyrt (2014-04-28)
Toaletterna på Edsätra äldreboende i söderort är så trånga att anställda riskerar sin hälsa. Det anser Arbetsmiljöverket, som hotar med miljonböter.
Länk till artikel i Mitti <<<

Kämpa för mänsklig värdighet (2014-04-10)
Det är kanske dags att vi som kristenhet nu vaknar upp och tar fajten mot främlingsfientligheten och antiziganismen. Det skriver Emil Mattsson, direktor för Göteborgs Räddningsmission i en debattartikel i tidningen Dagen.
Länk till artikeln <<<

Idéburna företag – ett spännande alternativ (2014-04-04)
Per-Inge Lidén, kommunalråd i Karlstad, lyfter fram idéburna företag och Famna i sin blogg.
Länk till bloggen <<<

Ohållbara tillståndsregler styr välfärdens tjänster (2014-04-01)
Debattartikel i Dagens Samhälle av Martin Ärnlöv, VD, Bräcke Diakoni.
Läs mer här <<<

Stöd oss inte enbart med ord (2014-03-26)
Debattartikel i Dagen om sociala företag.
Läs mer här <<<

Famnas frukostturné intog Göteborg (2014-03-20)
Läs mer här <<<

Ideella sektorn kritisk till delar i ny utredning (2014-03-14)
Den planerade utredningen av civilsamhället välkomnas av berörda organisationer. Men de är kritiska till att ekonomiska frågor undantas.
Läs hela artikeln i tidningen Dagen <<<

Ekonom utreder etik i vården (2014-02-27)
Arbetet med den etiska plattformen för vården har nu rullat i gång. En av utredarna är på plats och det är ekonomen Tore Melin. Det skriver Dagens Medicin. Läs hela artikeln <<<

Vinstdelning för välfärden (2014-02-24)
Widar Andersson skriver om vinstdelning på ledarsidan i Folkbladet.
Länk till artikeln <<<

”Kontroll av vinster hotar pedagogisk mångfald” (2014-02-21)
Debattartikel av Idéburen friskolas ordförande Patrik Waldenström i tidningen Skolvärdlen.
Länk till artikeln <<<

Besök i dödens väntrum (2014-02-20)
Inslag i SR:s program ”Människor och tro” om vård i livets slutskede på Stockholms Sjukhem.
Länk till inslaget <<<
Mikaela Luthman, Stockholms sjukhem, inlägg om  aktiv dödshjälp för barn, publicerat i Världen idag
2014-02-24.
Länk till artikel <<<

Famna presenterar kvalitetsrapport 2013 (2014-02-20)
Kvalitet i vård och omsorg skapas genom ständig utveckling och olika driftsformer ger olika resultat För första gången redovisar nu Famna i en rapport medlemmarnas resultat i nationella mätningar inom äldreomsorgen och en analys av hur kvaliteten varierar mellan olika driftsformer.
Läs hela pressmeddelandet <<<

Idéburna aktörer är framtiden (2014-02-19)
Artikel i SeniorPosten.
Följ länk här <<<

Ideella organisationer efterlyser kvalitetskontroll (2014-02-17)
Familjehemsvården måste kvalitetskontrolleras. Det menar flera ideella organisationer som nu skickat in en skrivelse på temat till Socialdepartementet.
Läs hela artikeln i KvalitetsMagasinet <<<

S måste lyfta fram idéburna företag (2014-02-05)
Socialdemokratin måste skapa en nationell strategi för idéburet företagande inom välfärden. Det skriver Håkan Bystedt, tidigare vd för Kooperativa institutet en debattartikel i Aktuellt i Politiken.
Länk till debattartikeln <<<

Centern – låt idéburen vård och omsorg växa (2014-01-29)
Idéburen vård och social omsorg kan växa mer. Potentialen är stor men tillväxten hindras, visar en ny rapport.
– Vi eftersöker politisk vilja att lösa finansieringsfrågorna, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson i ett pressmeddelande riktat till Centerpartiet inför deras kommun- och landstingsdagar i Malmö kommande helg.
Länk till pressmeddelandet <<<

Ställ sociala krav vid upphandlingar (2014-01-21)
I en debattartikel manar Lena Baastad (S), Örebro kommun, till ökat ansvarstagande vid upphandling. Genom att ställa sociala krav kan långtidsarbetslösa integreras i arbetsmarknaden.
Länk till debattartikel i Upphandling 24 <<<

Idéburen välfärd måste få bättre spelregler  (2013-10-28)
Det är fullt möjligt att bedriva vård och social omsorg effektivt med god kvalitet där vinsten återinvesteras i verksamheterna. Det sker varje dag både i Sverige och utomlands, skriver Famnas GS Lars Pettersson i en debattartikel.
Länk till debattartikel i GöteborgsPosten <<<

KD tror på valfrihet i kommuners regi (2013-10-25)
Kristdemokraterna överger kravet på att den omdebatterade valfrihetsmodellen LOV ska bli obligatorisk. Det säger äldreminister Maria Larsson (KD) som vill att kommunrena ska få välja hur de vill säkra valfrihet för äldre.
Länk till artikel i Svenska Dagbladet <<<

Famna vill ta samlat grepp (2013-10-04)
Dagens Samhälle skriver om att Famna vill ha en nationell plan för hur non profit-organisationerna ska kunna växa inom vård och omsorg.
Länk till artikeln i Dagens Samhälle <<<

Uppgörelse flyttar fokus från vinsten (2013-09-25)
Ledare i Dagens Industri om överenskommelsen om Etisk plattform.
Läs mer här <<<

Famna vill inspirera till nyföretagande (2013-09-16)
Artikel i SeniorPosten nr 4/2013 om Famnas satsning på idéburet nyföretagande. 
Läs mer här <<<

Ersta diakoni startar terapimottagning för människor i djup kris (2013-08-22)
I nära samarbete med både forskning och kyrka startar Ersta diakoni, som är Sveriges största aktör inom ideellt bedriven vård och socialt arbete på non-profitbasis, en mottagning för personer i sorg och djup kris.
Läs hela pressmeddelandet <<<

Sveriges Radio om att Svenska kyrkan kan bli aktör på välfärdsområdet.
Läs mer här <<<

Göteborgs-Posten följer upp Stefan Nilssons debattartikel i sin ledare 2013-06-24
Läs mer här <<< 

Därför måste vi få tjäna pengar (2013-06-24)
Ersta diakonis direktor Stefan Nilsson skriver i en debattartikel i Expressen.se om behovet av vinster i välfärden
Läs mer här <<< 

Lyssna på de äldre är en förutsättning för välbefinnande (2013-06-20)
Artikel i Famna-serien om kvalitet i Seniorposten nr 3/2013
Läs mer här <<< 

Satsa på vård och social omsorg utan vinstsyfte (2013-06-17)
Det är patienten och brukaren som svensk vård och omsorg är till för. De måste få vara i centrum.  Därför är valfrihets-reformer nödvändiga. Sverige behöver en tydlig linje för tillväxt av idéburen vård och omsorg. Prisdumpningarna och de kortsiktiga spelreglerna måste bort. Det säger Famnas GS Lars Pettersson i ett pressmeddelande
Läs mer här <<< 

Non profit (2013-06-13)
Blogginlägg om artikeln om LOV i Dagens Samhälle, bloggare: Veronica Kerr, KD
Läs mer här <<< 

LOV är en förutsättning för den ideella sektorn (2013-05-23)
Det skriver Ersta diakonis direktor Stefan Nilsson i en artikel i Dagens Samhälle
Läs mer här <<< 

Artikel om Socialt företagande (2013-05-28)
Intervju med Ariane Rodert i den schweiziska tidningen Europe Romande (på franska) om socialt företagande
Lä mer här <<<

Ideell sektor behöver mer kunskap (2013-05-24)
Hur lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning? Det var huvudfrågan när Tema EF med flera bjöd in till seminarium i riksdagen den 22 maj. –De som arbetar inom våra organisationer behöver mer kunskap, sa Kerstin Eriksson, Famna.
Länk till referatet <<<

Tillväxtverket ger stöd till ”Fler vägar och värden i vården” (2013-05-22)
Famna har tillsammans med sina samarbetspartners Vårdförbundet och NyföretagarCentrum fått projektmedel för att inspirera, sprida kunskap och kännedom och ge möjlighet för rådgivningsinsatser om idéburet företagande i vård och omsorg.
Läs mer här <<< 

Famna presenterar ny undersökning om svenskarnas syn på vård och omsorg (Social Forskning 2013-05-23)
Artikel om Famnas senaste Novusundersökning
Läs mer här <<< 

Vinstdrivna skolor slår ut de idéburna (SvD 2013-05-13)
Läs debattartikeln här <<<

Så tycker svenskarna om kyrkor i välfärden (2013-04-18)
Artikel i Dagen om att Uppsala Universitet undersökt svenskarnas inställning till privata företag och ideella organisationer i civilsamhället.
Läs mer här <<< 

Värdegrund och kvalitet hos två av Famnas medlemmar (2013-04-12)
Artikel i SeniorPosten om Stiftelsen Josephinahemmet och Löjtnantsgården.
Läs mer här <<< 

Sektorsöverskridande arbete ger idéburna organistioner affärsmässighet (2013-04-11)
Intervju med Kerstin Eriksson, Famna, i ”Nytt från Socialfonden” om Famnas ESF-projekt.
Läs mer här <<<

Kyrkor manas till vård och omsorg (2013-04-11)
Tillväxtverket får två miljoner kronor för att ”främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och social omsorg”. Bakom en torr formulering och en rätt blygsam summa ligger en mycket större tanke – kyrkliga samfund ska bli tunga inom äldreomsorgen. Det skriver Piteå Tidning i en artikel.
Läs mer här <<< 

Ideella vill ha bättre villkor (2013-02-27)
Regeringen vill se fler idéburna krafter i vården men är inte överens med de ideella aktörerna om hur det ska gå till. Det skriver Dagens Medicin (artikel i papperstidningen) och intervjuar bl.a. Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna.

Företag utan vinstsyfte utvecklar välfärden (2013-02-15)
Debattartikel i Dagens Samhälle av Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.
Läs mer här <<< 

Välfärden vinner mer på LOV än på samhällsbolag (2013-02-14)
Debattartikel i Dagens Samhälle av Martin Ärnlöv, VD,Bräcke Diakoni.
Läs mer här <<< 

”Ge non profit en chans” (2013-02-12)
Inspelning från A-smedjans seminarium med bl.a. Carin Jämtin (S) och Lars Pettersson, Famna.
Läs mer här <<< 

Politiskt mod krävs för att skapa en ny välfärdsbransch (2013-01-17)
Debattartikel av Sektor3 i Dagens Samhälle.
Läs mer här <<< 

”Kvalitet viktigare än vinstnivåer” (2013-01-16)
Ersta Diakonis direktor och ordförande kommenterar LO:s välfärdsförslag.
Följ länk till DN Debatt

”Vinst inte liktydigt med valfrihet” (2012-12-16)
Sektor3:s debattartikel om valfrihet och mångfald.
Följ länk till SvD

Social ekonomi framgångsfaktor för Europa (2012-12-08)
Intervju med Ariane Rodert i Ideellt Engagemang (bilaga till SvD)
Läs mer här <<< 

Kostnader för hemtjänst mörkas (2012-12-06)
Debattinlägg av Famna, Vårdföretagarna och Företagarna i Dagens Samhälle om spelregler för att utföra hemtjänst.
Läs mer här <<< 

Famnas arbete med värdeskapande i äldreomsorgen (2012-11-30)
Artikel i SeniorPosten nr 5/2012 om arbetet inom Famnas Värdeforum.
Läs mer här <<<

”860 miljarder som borde granskas bättre” (2012-11-09)
Se artikel i Dagens Samhälle med anledning av deras seminarium och rapport. Famnas generalsekreterare Lars Pettersson medverkade i panelen vid seminariet.
Läs artikel här <<<

”Cancern gav mig en ny syn på vinster i välfärden” (2012-10-25)
Insändare i Dagens Samhälle.
Läs mer här <<< 

Nu väntar många på de idéburna alternativen (2012-10-23)
Intervju med Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna i LP-Nytt sidorna 6-8.
Läs mer här <<< 

”Med en fot i verksamheten och den andra i omvärlden” (2012-10-22)
Artikel i tidningen Äldreomsorg om Famnas arbete med kvalitet i äldreomsorgen.
Läs mer här <<<

Så vill vi begränsa vinsterna i välfärden (2012-10-11)
SSU skriver i en debattartikel på SvD Brännpunkt om hur man vill begränsa vinsterna i den svenska välfärden.
Läs mer här <<<

KD: Nationell strategi för idéburen omsorg (2012-10-10)
Jag delar Famnas initiativ för politik för tillväxt och utveckling av idéburet företagande inom vård och social omsorg och kommer aktivt medverka för att det blir verklighet, skriver Maria Lindelöf, gruppledare för KD i Västerås i Västerås Länstidning.
Följ länk till artikeln <<<

”Så kan vinsterna begränsas i den svenska välfärden” (2012-10-05)
Ardalan Shekarabi (S), tidigare förbundsordförande för SSU, har på uppdrag av tankesmedjan Arena Idé skrivit en rapport om de rättsliga aspekterna av frågan om vinster i välfärden.
Läs mer på DN Debatt  <<< 

”Majoritet vill ha ny lag om vinster i välfärden” (2012-10-01)
Vinsterna från skattefinansierad vård, skola och omsorg ska återinvesteras i verksamheten. Det tycker svenska folket enligt en undersökning som 6F – fackförbund i samverkan låtit Novus genomföra, skriver GöteborgsPosten.
Läs mer här <<<

SSU vill skrota lagen om valfrihet (2012-09-29)
Våra skattepengar till skola och äldreomsorg ska inte delas ut som vinst i riskkapitalbolag. Vi vill därför skrota lagen om valfrihet och införa en kommunal vetorätt vid etablering av friskolor, skriver bland andra Gabriel Wikström, SSU i en debattartikel i GöteborgsPosten.
Läs mer här <<< 

”Annie Lööf måste ta Vinnovas generaldirektör i örat” (2012-09-11)
-Bland annat behöver ministern ta Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren i örat när det gäller myndighetens fyrkantiga sätt att bedöma vilka som kan delta i utlysningarna av så kallade tillväxtmedel. Det skriver Coompanion och KFO i en artikel i Dagens Samhälle.
Läs artikeln här <<<

Famnas styrelse kräver nationell strategi för idéburen vård och social omsorg (2012-09-10)
Famnas styrelse kräver en nationell strategi för idéburen vård och social omsorg, ett beslut som fattades vid dagens styrelsesammanträde.
Läs hela pressmeddelandet här <<<

Om Famnas Värdeforum i tidningen Äldreomsorg nr 4/2012 (2012-08-06)
Läs artikeln här <<<

”Ingen gräddfil för ideella vårdtagare” (Dagens Medicin 4 juli 2012)
Dagens Medicin refererar från Famnas seminarium med socialminister Göran Hägglund i Almedalen 3 juli 2012.
Länk till artikeln här <<<

Famna, Arbetsgivarlliansen och  KFO välkomnar utredning om meddelarskydd (2012-06-28)
Länk till pressmeddelandet <<<

Ideella sektorn klarar inte välfärden (Dagens Samhälle 28 juni 2012)
Kartläggning och artikel om ideell vård, skola och omsorg.
Länk till artikeln här <<<

Vinsten borde inte vara en ideologisk fråga (DN 2012-06-15)
Kolumnisten Åsa Moberg skriver om vinst och icke-vinst i vård och omsorg.
Länk till kolumnen här <<<

LO: ”Non profit-princip ska gälla i vård och omsorg” (2012-05-28)
Det sade nyvalde ordföranden i LO Karl-Petter Thorvaldsson vid LO-kongressen.
Läs mer om LO-kongressens uttalande här <<<

Vinst i vården eller inte (2012-05-30)
SvD har frågar de politiska partierna om deras syn på vinst i vården.
Läs politikernas svar här <<<

Famnas årsmöte valde ny styrelse (2012-05-24)
Läs pressmeddelandet om Famnas nya styrelse <<<

Ideellt arbete behöver mer pengar (2012-05-11)
Debattartikel i GT om att idéburna organisationer behöver få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Läs debattartikeln i GT här <<<

Intervju i Assistanskoll (2012-05-08)
Lars Pettersson, Famna: ” För oss är vinsten medlet för att utveckla   verksamheten”..
Länk intervjun med Lars Pettersson <<<

SVT Rapport (2012-05-03)
Inslag om och intervju med Famnas generalsekreterare Lars Pettersson om Famnas undersökning om vinster i vården.
Länk till inslaget i Rapport <<<

Här är vinsten ointressant (2012-04-28)
Östermalmsnytt skriver om de privata icke vinstdrivande äldreboendena i Stockholm och intervjuar Löjtnantsgården.
Läs hela artikeln här <<<

Ge god vilja chansen (2012-04-25)
Göteborgs-Postens ledarsida lyfter fram behovet av förutsättningar för non-profit-aktörer att verka.
Läs hela ledaren här <<<

Icke vinst-drivande vård (2012-04-20)
Sveriges Radios program Människor och tro tar upp icke-vinstdrivande vård med inslag från Löjtnantsgården och kommentarer av Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.
Lyssna på programmet från den 20 april 2012 <<<

Välgörenhet – den nya välfärden (2012-04-12)
Sveriges Radios program Kaliber har granskat hur gåvopengar spelar en allt större roll i den svenska välfärden.
Lyssna på programmet från den 12 april 2012 <<<

Så begränsas vinsten i välfärdsföretagen (2012-03-05)
Det finns tydliga negativa effekter när målet att dela ut vinst förs in i  skolans verklighet. Rektor och lärare kan ställas inför valet att exempelvis   satsa på extra speciallärare eller öka vinsten. Men det finns en lösning,  skriver representanter för Idéburen skola i en debattartikel i GöteborgsPosten.
Läs debattartikeln här <<<

Valfrihet och värdighet (2012-02-12)
Krönika av Peter Hjörne i Göteborgsposten om valfrihet i vården.
Läs krönikan här <<<

Frågan bör vara hur vinsten används (2012-02-11)
Famnas generalsekreterare Lars Petterssons inlägg ang. privata alternativ i välfärden i DN Debatt. Notera: Famnagruppen omsatte 3.4 mdr kr efter avdrag av jämförelsestörande poster 2010.
Läs inlägget här <<<

Svårt för non-profitvård att expandera (2012-02-01)
Non-profitvården har svårt att växa, skriver Kyrkans Tidning och intervjuar Famna samt Psoriasisföreningen i Stockholms län.
Läs artikeln i Kyrkans Tidning <<<

Tortyroffer till salu (2012-01-29)
Nyligen auktionerade Stockholms landstingspolitiker ut vården av tortyroffer   till lägstbjudande. Röda korset, som länge drivit verksamheten, förlorade   upphandlingen. Vinnare blev vinstdrivande företaget Wemind, detta trots att Wemind varken har   kompetensen eller uppfyller kraven, skriver Jesús Alcalá i en debattartikel i Svenska Dagbladet 28 januari 2012.
Läs debattartikeln här <<<

Göran Hägglund: ”Äldreboenden som inte håller måttet ska stängas” (2012-01-28)
Socialminister Göran Hägglunds debattartikel om kristdemokraternas sju steg mot bättre äldreomsorg i Dagens Nyheter 28 januari 2012.
Läs debattartikeln här <<<

Boom för Bräcke Diakoni (2012-01-26)
Jönköpingsposten uppmärksammar Bräcke Diakonis primärvårdsverksamhet.
Läs mer här <<<

Senast uppdaterad 2018-08-22

Dela: