Rapporter

eHälsa Slutrapporter 2018
– ett eHälsoprojekt med Famna och 12 medlemsverksamheter, som genomförts med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden) 2015-2018.
Nedan redovisar medverkande Famna-organisationer sina egna slutrapporter:

Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter
Bräcke Diakoni
Ersta Diakonisällskap
IFS/CS Steg för steg

Löjtnantsgården
Skyddsvärnet anno 1910
Stiftelsen Danviks Hospital
Stiftelsen Vidarkliniken

Stockholms sjukhem, Geriatrik
Stockholms sjukhem, Vård och omsorg
Stockholms Stadsmission
Stora Sköndal

Senast uppdaterad 2019-02-08

Dela: