Några av skälen för medlemskap

Påverkansarbete

Var med och sätt agendan, få löpande uppdateringar i beslutsfattandet och ta del av annan viktig information först! Tillsammans synliggör vi sektorns roll, särart och potential.

Kvalitetsarbete

Ständiga förbättringar av verksamheten

Nätverk och utbildning

Tillgång till medlemsnätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för medarbetare

Medlemsförmåner

Få sänkta kostnader och ta del erbjudanden från våra strategiska partners 

Falköpingskonferensen för medlemmar

Den årliga medlemskonferensen och andra konferenser 

Är du intresserad av att bli medlem?

Hör gärna av dig till Famnas medarbetare Ahmed, ahmed.ali@famna.org

Våra medlemmar Förmåner Bli medlem Material till idéburna aktörer

Förmåner

Påverkansarbete – förbättra förutsättningar för idéburna aktörer i välfärden

Famna bedriver påverkansarbete för att synliggöra idéburen sektors roll, särart, bidrag och potential till den svenska välfärden.

Famna är en etablerad remissinstans och medverkar löpande i statliga utredningars referens- och expertgrupper liksom i myndigheters råd- och arbetsgrupper. Medlemmar i Famna ges därigenom möjlighet  att påverka beslut som berör den idéburna välfärdssektorn, till exempel genom att ge inspel till viktiga utredningar eller att själva medverka i referensgrupper etc. Som medlemmar får ni ökade kontaktytor med politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Kvalitetsarbete – ständiga förbättringar av verksamheten

En viktig del av Famnas verksamhet är att underlätta för våra medlemmar att bli ännu bättre på det de redan gör. Vi vill bidra till utveckling och tillväxt. Genom att delta i Famnas kvalitetsnätverk får ni utbyta erfarenheter och samverka med andra medlemmar. Ni får även löpande nyheter och uppdaterad information om vad som händer på kvalitetsområdet inom forskningen och politiken. Famna medverkar i myndigheters, SKRs och Regeringens samråd och bedriver strategiarbete för att kunna sprida kunskap om idéburen sektor och föra tillbaka relevant information till medlemmarna.

Vem kan bli medlem i Famna?

Idéburna välfärdsaktörer som/vars:

  • bedriver/ska bedriva hälso- och sjukvård, social omsorg, arbetsintegrerande social verksamhet eller skola.
  • verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur företagets/organisationens idé/värdegrund.
  • samhällsansvar och hållbarhet präglar verksamheten.
  • verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte mål, för att förverkliga idén.
  • återinvesterar vinst/överskott i verksamheten eller överförs till annan verksamhet med allmännyttigt ändamål.
  • bedriver ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
  • tillämpar öppenhet vad gäller: verksamhetens ekonomi, anställningsvillkor för anställda i ledande ställning och i förekommande fall styrelsearvoden.

 

 

Vad kostar medlemskapet i Famna? 

Den årliga medlemsavgiften är fastställd till 0,195% av medlemmens årliga bruttolönesumma. Den lägsta avgiften en medlem kan betala är 10%  av prisbasbeloppet (dvs i år 5730 kr) . Taket för högsta medlemsavgiften är sju och ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. Är medlemmen både medlemmar i Famna och Fremia är den årliga medlemsavgiften fastställd till 0,15% av årslönesumman och taket för högsta medlemsavgift är sex prisbasbelopp.

Medlemmar vars verksamhet också bedrivs i andra branscher än vård, social omsorg eller arbetsintegrerande sociala företag och som därför har mindre än 30% av sin totala omsättning inom Famnas områden, kan få räkna ut sin medlemsavgift på ett reducerat underlag. Kontakta kansliet för mer information.

 

Ansök om medlemskap

Ni är välkomna att ansöka om medlemskap i Famna på denna blankett. Medlemskapet beviljas av Famnas styrelse. Välkomna att ansöka om medlemskap i Famna!

 

Inom kort kommer Famnas åtgärdsprogram finnas här.