Aleksandra WassoAktuellt

Medlemskonferens med målet i sikte

Två intensiva dagar där ett uttryck hördes oftare än andra – ”nu ska vi göra verkstad av det här!” Famnas medlemskonferens präglades av optimism och framtidstro till följd av lagändringarna som klubbades i riksdagen i somras. Målet Tio2030 kändes plötsligt närmare än någonsin.

Från vänster: Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner; Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd samt medlemsrådgivare Famna; Klara Rapp, verksamhetsutvecklare  Famna

Det ivriga sorlet från ett gäng som inte träffats på över två år förbyttes i total tystnad. Famnas medlemskonferens 2022 började i sorg. Under ledning av Sanna Detlefsen, ordförande Sveriges Stadsmissioner, fick deltagarna tillsammans minnas Lotta Säfström, Göteborgs stadsmissions direktor, som plötsligt gått bort.

Men som många av deltagarna som tagit sig till Bräcke diakonis hotell i Falköping konstaterade, så kändes det helt rätt att sedan köra i gång som vanligt. Det var helt enkelt i Lotta Säfströms anda som diskussionerna om hur idéburen sektor ska kunna växa fick ta fart.

Den första programpunkten stod Bobo af Ekenstam från Docere Intelligence för. Han presenterade en framtidsspaning som berörde ämnen som ekonomi, politik, hälsa, kompetens och samhället i stort. Han slutsats var att det finns goda möjligheter för idéburen sektor att växa. Men att sektorn behöver bli bättre på att kommunicera sin särart och ta till vara sina unika drag av innovation och entreprenörskap.

Efter Bobo af Ekenstams tankar om vad som väntar höll Amir Daneshpip, advokat och delägare i Reuterman advokatbyrå, och Famnas egen generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton, ett gemensamt pass där de fördjupade sig i de nya lagändringarnas potential.

Ulrika började med att backa bandet och visade en film som tog med deltagarna på den flera år långa resan av påverkansarbete som ligger bakom en lagändring som denna. Något som möttes av spontana applåder. Frågorna var många och intresset stort. Ulrika kunde berätta, för den som fortfarande inte kände sig trygg nog att sätta press på sin kommun eller region, att det under senare delen av hösten kommer ett informationspaket som medlemmarna ska kunna luta sig mot i sina kontakter.

Ännu ett sorl och ett ivrigt mingel utbröt i pausen. Det var knappt den intensiva teaterklockans signal lyckade bryta upp samtalen. Men till sist hade alla hittat rätt till dagens sista pass som faktiskt var tre. Deltagarna fick välja efter intresse och spred ut sig på Hotell Falköpings alla våningar.

Kvällen avrundades på topp på Bräcke diakonis andra hotell i Falköping, Kurorten Mösseberg. Det blev trerätters middag och utdelning av ÅBIS-priset. Ett strålande glatt gäng från Räddningsmissionen mottog check, diplom och blommor för sitt arbete med Communityskolan i Tynnered i Göteborg.

Det blev också ett uppträdande av Ersta Rock med Famnas egen styrelseordförande Stefan Nilsson i spetsen, innan det var dags för var och en att promenera till sitt hotellrum i den ljumma höstnatten.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton på scen tillsammans med Fremias VD Petter Skogar

Under dag två gjorde sig gårdagen påmind på flera sätt. Många var lite trötta, men också mer uppsluppna. Anders Hansson, författare till boken ”Salutogent ledarskap för hälsosam framgång”, fick uppdraget att börja dagen. Han pratade om just salutogent ledarskap och lyckades få publiken med sig när de i ”bikupor” fick diskutera hur en bra dag på jobbet ser ut. Svaren samlades in med hjälp av deltagarnas mobiler och skapade ett ordmoln på den stora skärmen. Där finns svaret, menade Anders. Man behöver inte alltid leta fel, utan kan vända på det, och fråga sig vad man vill uppnå.

Efter en påfyllnadsdos av kaffe och något sött delade gruppen återigen upp sig och fick välja mellan tre parallella seminarier.

Avslutningspasset höll Famnas Ulrika Stuart Hamilton tillsammans med medarrangören Fremias vd, Petter Skogar. Att Famna och Fremia närmat sig varandra kom säkerligen inte som någon överraskning för någon. Men att respektive styrelse önskade se att ett närmare samarbete mellan organisationerna, där Famna blir en del av Fremia-familjen, gav några höjda ögonbryn.

Frågan fördjupades på det medlemsmöte som hölls för Famnas medlemmar efter att konferensen formellt avslutats. Där delades medlemmarna upp i grupper som fick chansen att vrida och vända på för- och nackdelar med att Famna blir en del av Fremia. Något beslut fattas inte nu utan styrelsen tar med sig frågor och synpunkter in i det fortsatta arbetet. Till våren återkommer styrelsen med ett förslag.

Men något som alla som samlades i Falköping dessa novemberdagar kunde enas om var att idéburen sektor fått en unik möjlighet att växa. En möjlighet som det nu är dags att göra verkstad av. 

 

 

Senast uppdaterad 2023-01-30

Fler nyheter från Famna