Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Medverka i forskningsprojekt om missbruks- och beroendevård

Genom att besvara nedanstående webbenkät innan den stängs den 2 juni, deltar du i Stockholm universitets forskningsprojekt för att öka kunskapen om missbruks- och beroendevården.

Forskningsprojektet har visat hur privata aktörer under senare år ökat sin andel inom missbruks- och beroendevården, medan idéburna organisationer minskat. Så är inte i fallet i till exempel Norge där man arbetat aktivt för att stärka idéburen sektor.

– Flertalet som hittills besvarat vår enkät tycker att idéburna aktörer bör ha en större roll i svensk missbruks- och beroendevård. Vi hoppas ännu på fler svar från personal (anställda, volontärer och chefer nära praktiken) hos idéburna utförare för att kunna ge en bra och rättvisande bild av dessa verksamheter – utifrån personalens erfarenheter. Vi jämför olika typer av organisationer och huvudmän och ingen enskild verksamhet kommer att kunna identifieras i resultatredovisningen, säger Jessica Storbjörk, docent i sociologi, lektor på Institutionen för folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Hon forskar om alkohol och andra droger med särskilt fokus på missbruks- och beroendevården och behandlingssystem i Sverige och internationellt.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna