Aleksandra WassoAktuellt

Mellanmålet Rehab – mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa

Mellanmålet Rehab, som är en av Famnas nyaste medlemmar, är ett socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser till personer med psykisk ohälsa i Stockholmsområdet.

Mellanmålet startades som en intresseförening av Brita Zetterström år 2005. Initiativet kom från några unga vuxna med psykisk ohälsa och deras närstående. De skande en målmedveten verksamhet för unga som ingav hopp och som med bra metoder kunde stötta dem komma vidare i livet. I samband med att föreningen utvecklade ett samarbete med Arbetsförmedlingen bildades 2011 ett aktiebolag med vinstbegränsning.

Till vänster Hans Boström, tidigare vd Mellanmålet Rehab som fortfrarande är engagerad i arbetet, och till höger Lennart Jönsson, WiljaGruppens ägare liksom Misas grundare.

– När avtalet med Arbetsförmedlingen upphörde kontaktade den dåvarande vd:n Hans Boström mig. Jag driver WiljaGruppen med verksamheter som främjar utsatta människors möjlighet att delta i det ordinarie arbetslivet. Mellanmålet kompletterade de verksamheter vi redan drev, säger Lennart Jönsson, som äger WiljaGruppen och är styrelseordförande i Mellanmålet Rehab.

I dag deltar cirka 60 personer i Mellanmålets aktiviteter. De kommer i första hand via SoL-beslut från kommuner i Stockholmsområdet. Hans Boström är fortfarande engagerad i MellanMålet, bland annat i styrelsearbetet och i metodutveckling.

– Mellanmålet Rehab är en mötesplats dit unga vuxna med psykisk ohälsa kommer för att träffa andra i liknande situation och med hjälp av våra stödpersoner hitta individanpassade aktiviteter som stärker och motiverar. Målet är att de i sin egen takt prövar nya vägar tillbaka till utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning, säger Lennart Jönsson.

Varför valde ni att gå med i Famna?

–  Vi vill få ett utökat kontaktnät och samarbete med andra socialintegrerande organisationer. På så sätt vill vi bidra till en bra utveckling för människor som av olika skäl har behov av stöd och anpassad verksamhet för att kunna ta steg mot det ordinarie samhällslivet, säger Lennart Jönsson.

Vad innebär coronakrisen för er?

–  De vi stöttar är ofta unga vuxna med psykisk ohälsa som väljer att komma till oss när de vill bryta sin isolering. Vi erbjuder en mötesplats, personligt stöd och sociala kontakter. Pandemin har inneburti en utmaning för oss att fortsätta uppmuntra till aktivitet. Vi har bland annat utvecklat digitala kurser och aktiviteter, och i viss utsträckning kan deltagare komma till vår lokal i Stadshagen, säger Lennart Jönsson.

Vad är mest aktuellt hos er just nu?

–  Under flera år har vi utvecklat arbetssätt och metoder som ska dokumenteras under 2021. Vi har också ambitionen att öka samverkan med övriga verksamheter inom WiljaGruppen, där bland annat Misa, Misa Kompetens och Left is Right ingår, säger Lennart Jönsson.

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna