Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Metodbok och slutrapport om Rättssäkerhetsprojektet, nu tillgänglig

Famna har deltagit i projektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014. Uppdrag som är reglerade i lag har bidragit till att stödja 150 000 personer i form av kontaktfamilj, lekmannaövervakare, förvaltare, kontaktperson god man m.m. Utifrån Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, erfarenhet tycker de att myndigheter som tillsätter dessa frivilliguppdrag behöver förändra sitt arbetssätt. Team från fyra modellkommuner har under projektets gång träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. Representanter från frivård, socialtjänst, patientnämnd, övermyndare samt RFS lokalförening har deltagit i dessa team. Förståelse för varandras förutsättningar, effektivare arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna är några av de resultat man kunde hämta från förbättringsarbetet.

Läs om projektet här

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna